אילו חברות מהוות את המגזר ה-SME?

שֵׁרוּת

האם חברה שייכת למגזר ה-SME (מגזר עסקים קטנים ובינוניים) תלוי, למשל, באיזה סיוע ממשלתי היא יכולה לסמוך - כמובן שככל שהישות קטנה יותר, כך היא מטופלת יותר. לכן נוצרו קריטריונים מאוד מדויקים המאפשרים לקבוע האם חברה נתונה מתאימה למגזר, ואפילו האם מדובר בגוף מיקרו, קטן או בינוני. הם זהים בכל האיחוד האירופי ונובעים מהנספח לתקנה של הנציבות האירופית מס' 800/2008 (Journal of Laws of the EU No. L 214 מ-9 באוגוסט 2008). אז בואו נבדוק מהן החברות המרכיבות את מגזר ה-SME!

מגזר SME - שני תנאים בסיסיים

על מנת לקבוע אם חברה מסוימת שייכת למגזר ה-SME, שני אינדיקטורים הם בעלי חשיבות מהותית:

  • מספר העובדים,
  • תוצאות פיננסיות המוגדרות כסכום הנכסים ו/או כמות המחזור השנתי.

כדי להיחשב כשייכת למגזר ה-SME, חברה חייבת להעסיק פחות מ-250 עובדים, המחזור השנתי שלה לא יעלה על 50 מיליון אירו ו/או על סך המאזן השנתי להיות פחות מ-43 מיליון אירו.

חָשׁוּב!

בעת קביעת כמות ההעסקה, יש לקחת בחשבון את מספר העובדים בשנה המומרים למשרות מלאות. ביטוי כשבריר של אנשים שעובדים במשרה חלקית או שלא עבדו שנה שלמה. מספר זה כולל עובדים המועסקים במסגרת חוזה עבודה וכן אנשים אחרים העובדים בחברה, למשל במסגרת חוזי ניהול. עם זאת, הוא אינו כולל, בין היתר, אנשים המועסקים על בסיס חוזה מנדט או חוזה ספציפי ספציפי.

עקרונות ביסוס מעמד של חברה מהמגזר ה-SME

בנקודה זו יש להדגיש כי למספר העובדים יש חשיבות מהותית לקביעת מעמדם של חברות קטנות ובינוניות. המשמעות היא שאם יזם מעסיק 250 עובדים ומעלה, הוא לא שייך למגזר ה-SME - אז אין צורך לבחון גורמים נוספים. עם זאת, אם החברה שלו מעסיקה פחות מ-250 עובדים, מעמדו תלוי בתוצאות הכספיות שהושגו.

עם זאת, כאשר מדובר בנתונים פיננסיים - מחזור ומאזן - ניתן להשתמש בהם לסירוגין. במקרה זה, היזם רשאי לבחור בקריטריון הטוב יותר מנקודת מבטו. רק כאשר התוצאות הכספיות של החברה בשני האינדיקטורים יעלו על הסטנדרטים שנקבעו, היא תסווג כקבוצה של מפעלים גדולים.

מגזר SME וחברות שותפות

אולם מסתבר שהתנאים האמורים אינם הקריטריונים היחידים שעל מיזם לעמוד על מנת להיחשב כשייך למגזר ה-SME.אם החברה קשורה לגופים אחרים, כלומר יש לה מה שנקרא שותפות או חברות קשורות, אז המצב נעשה קצת יותר מסובך.

תשומת הלב!

אנו עוסקים בחברה שותפה כאשר חלקה של חברה אחת בחברה אחרת עולה על 25%, אך נמוך מ-50%. חברות קשורות מתרחשות כאשר הסף של 50 אחוז. חריגה ממניות ויש ביניהם מערכת יחסים מסוג מיוחד, למשל לאחד מהם יש את רוב זכויות ההצבעה במפעל אחר כבעל מניות, בעל מניות או חבר.

חשוב לציין, אם חלקה של חברה זרה אינו עולה על 25%, החברה עדיין יכולה להיחשב עצמאית ובכך שייכת למגזר ה-SME.

כאשר חריגה ממגבלה זו, על מנת להכשיר את החברה לקטגוריית ה-SME המתאימה, יש להוסיף את הנתונים התואמים של החברה השותפה (בשיעור המתאים) או 100 אחוזים לנתונים התעסוקתיים והפיננסיים שלה. נתוני חברה קשורים (עם זאת, ישנם כמה חריגים לכלל זה, למשל קישור חברות בקשר בעזרת מלאך עסקי).

אילו חברות מרכיבות את מגזר ה-SME - חלוקה לעסקים זעירים, קטנים ובינוניים

חשוב לציין, הנספח הנ"ל לתקנה מראה גם מתי ניתן לכנות חברה מיקרו, קטנה או בינונית (ראה טבלה להלן).

 

מיקרו אנטרפרייז

מפעל קטן

עסק בינוני

מספר העובדים

פחות מ-10 עובדים

פחות מ-50 עובדים

פחות מ-250 עובדים

מחזור שנתי

פחות מ-2 מיליון יורו

פחות מ-10 מיליון יורו

פחות מ-50 מיליון יורו

סך נכסים

פחות מ-2 מיליון יורו

פחות מ-10 מיליון יורו

פחות מ-43 מיליון יורו