אילו מבנים ניתן לבנות ללא היתר בנייה?

שֵׁרוּת

תקנות דיני הבניה מאפשרות הקמת מתקנים מסוימים ללא היתר בנייה. זו ללא ספק נוחות מסוימת ומזעור דרישות למשקיעים. מדובר בעיקר בבניינים קטנים שהם יותר פונקציונליים ונופשיים. אילו מבנים ניתן לבנות ללא היתר בנייה? תשובה למטה.

שינוי הוראות חוק הבניה - אין היתר בניה, אך נדרשת הודעה

בהתאם לחוק לתיקון הוראות חוק הבניה מיום 13.2.20, שהוראותיו בתוקף מיום 19.9.20, א. 29 לחוק הבנייה.

בהתאם לתוכן הקיים כיום של האמור לעיל ההוראה אינה מחייבת היתר בניה, אך מחייבת את ההודעה האמורה בסעיף. 30 לחוק - חוק הבניה, בניה:

  1. מבני מגורים צמודי קרקע, ששטח ההשפעה שלהם נמצא כולו במגרש או במגרשים עליהם תוכננו;

  2. רשתות:

    1. חשמל, עם מתח נקוב לא גבוה מ-1 קילו וולט, אספקת מים,
    2. בִּיוּב,
    3. תֶרמִי,
    4. גז עם לחץ עבודה לא גבוה מ-0.5 MPa;
  1. בניינים חד-קומתיים עצמאיים של תחנות שנאים ותחנות שנאי מכולות בשטח בנייה של עד 35 מ"ר;

  2. עבודות בניה, שאינן מפורטות בנקודות 2, 3 ו-5-30 ובסעיף. 2, המצויים בשטחים סגורים, שנקבעו בהחלטת שר הביטחון הלאומי או השר האחראי לענייני פנים, למעט מבני מגורים, מגורים קיבוציים ושירותים ציבוריים;

  3. מכוני טיהור שפכים בנפח של עד 7.50 מ"ק ליום;

  4. בורות ספיגה לפסולת נוזלית בנפח של עד 10 מ"ק;

  5. עבודות בניה ארעיות שאינן מחוברות דרך קבע לקרקע ומתוכננות להריסה או העתקה למקום אחר - בתוך המועד הנקוב בהודעה, אך לא יאוחר מ-180 ימים ממועד תחילת הבנייה הנקוב בהודעה;

  6. במות באורך כולל של עד 25 מ' ועד 2.50 מ' גובה, מכתר הסיפון ועד לתחתית האגן;

  7. מתקני מיכל גז נוזלי עם מיכל בודד בנפח של עד 7 מ"ק, המיועדים לאספקת מתקני גז בבנייני מגורים חד-משפחתיים;

  8. ניקוז כבל;

  9. יציאות מכבישים ארציים ומחוזיים ומפרצי חניה בכבישים אלה;

  10. מבני בנייה המשמשים ישירות לביצוע פעילויות המוסדרות בחוק מיום 9 ביוני 2011 - חוק גיאולוגי וכרייה בתחום חיפוש והכרה במרבצי פחמימנים;

  11. מבני סכר והזרמת מים בגובה סכר של פחות מ-1 מ' מחוץ לנתיבי מים פנימיים ומחוץ לשטח הגנים הלאומיים, שמורות הטבע ופארקי הנוף ואזורי החיץ שלהם;

  12. עמידה חופשית:

    1. מבני חווה חד-קומתיים,
    2. מוסכים,
    3. עוֹלָם

- בשטח בנייה של עד 35 מ"ר, והמספר הכולל של חפצים אלה במגרש לא יעלה על שניים עבור כל 500 מ"ר משטח המגרש;

  1. חצר אחורית:

    1. מרפסות,
    2. תפוזים (גני חורף)

- בשטח בנייה של עד 35 מ"ר, והמספר הכולל של חפצים אלה במגרש לא יעלה על שניים עבור כל 500 מ"ר משטח המגרש;

  1. מבנים חד-קומתיים עצמאיים לבילוי בודד מובנים כמבנים המיועדים למנוחה תקופתית, בשטח בנייה של עד 35 מ"ר, ומספר המתקנים הללו במגרש לא יעלה על אחד לכל 500 מ"ר של המגרש. אֵזוֹר;

  2. בניינים חד-קומתיים בשטח פיתוח של עד 35 מ"ר, המשמשים מתקנים לתחזוקה שוטפת של קווי רכבת, הממוקמים בשטחים שבבעלות אוצר המדינה, הנמצאים באזור Natura 2000;

  3. מבני שירות בשטח פיתוח של עד 35 מ"ר, בטווח בנייה שלא יעלה על 4.80 מ', ובריכות ומאגרי מים בשטח שלא יעלה על 500 מ"ר ועומק שלא יעלה על 2 מ' מפני השטח הטבעי של הקרקע, מיועד רק לצורכי ניהול יער וממוקם על אדמת יער של אוצר המדינה הנמצאת באזור Natura 2000;

  4. מקומות חניה למכוניות נוסעים, עד וכולל 10, הממוקמות באזור Natura 2000;

  5. מגרשי משחקים ומגרשי ספורט של בתי ספר, מגרשי טניס, מסלולי ריצה לבילוי;

  6. גידור בגובה של יותר מ-2.20 מ';

  7. מרפסות קרקע ביתיות בשטח בנייה של מעל 35 מ"ר;

  8. חיבורים:

    1. כוח הנדסי,
    2. אספקת מים,
    3. בִּיוּב,
    4. גַז,
    5. תֶרמִי,
    6. תקשורת

- בכפוף לאמנות. 29א;

  1. ערוצים טכנולוגיים, במובן של אמנות. 4 נקודה 15א לחוק מיום 21 במרץ 1985 על כבישים ציבוריים =, בנתיב הכביש במסגרת שיקום הכביש;

  2. עמדות טעינה, כמשמעות האמנות. 2 נקודה 27 לחוק מיום 11 בינואר 2018 על ניידות חשמלית ודלקים חלופיים, למעט תשתית הטעינה לתחבורה ציבורית בכבישים כמשמעות באמנות. 2 נקודה 3 לחוק זה;

  3. אגני חיטוי, לרבות אגני חיטוי עם גג;

  4. בסיס עמודים לקווי כבלים לתקשורת;

  5. חפצי אדריכלות קטנים במקומות ציבוריים;

  6. מבני חוץ הקשורים לייצור חקלאי ומשלימים את מבני המשק בחלקת בית הגידול הקיימת:

    1. צלחות אחסון זבל,
    2. מיכלים אטומים לזבל נוזלי או לרחצה,
    3. ממגורות קרקע לחומרים רופפים, עם קיבולת של עד 30 מ"ק וגובה של לא יותר מ-7 מ',
    4. ממגורות סילו;
    5. תחנות גיזה LNG עם קיבולת מיכל אחסון גז של עד 10 מ"ק.

יודגש כי בניית הנ"ל מתקנים אפשריים ללא היתר בנייה, אך מצריך הודעת המשקיע.

הודעות על עבודות בנייה או בנייה אחרות מועברות לרשות מינהל האדריכלות והבנייה. בהודעה יש לציין את סוג, היקף, מקום ואופן ביצוע עבודות הבנייה ואת מועד תחילתן. זה חייב להיות מלווה במסמכים המצוינים באמנות. 30 שניות 2א לחוק חוק הבנייה.

שינוי חוק הבניה - ללא היתר וללא הודעה מוקדמת

בתורו, ללא היתר בנייה וללא הודעה, ניתן לבנות:

  1. מבני חוץ הקשורים לייצור חקלאי ומשלימים את מבני המשק בחלקת בית הגידול הקיימת:

    1. מבני חווה חד-קומתיים בשטח פיתוח של עד 35 מ"ר, עם טווח בנייה של לא יותר מ-4.80 מ',
    2. מייבשי מיכל בשטח בנייה של עד 21 מ"ר;
  1. מקלטים בשטח בנייה של עד 50 מ"ר, הממוקמים על מגרש עם בניין מגורים או מיועדים לבניית דיור, ומספרם הכולל של מקלטים אלה במגרש לא יעלה על שניים לכל 1000 מ"ר משטח המגרש;

  2. גזיבו עומדים בשטח בנייה של עד 35 מ"ר, והמספר הכולל של חפצים אלה במגרש לא יעלה על שניים עבור כל 500 מ"ר משטח המגרש;

  3. גזיבו קצבה ומבני משק הנזכרים בחוק מיום 13.12.2013 על גינות קצבה משפחתיות;

  4. מקלטי אוטובוסים ומקלטי רציפים;

  5. בניינים חד קומתיים בשטח פיתוח של עד 35 מ"ר, המשמשים מתקנים לתחזוקה שוטפת של קווי רכבת, הממוקמים בשטחים שבבעלות אוצר המדינה, למעט מבנים הנמצאים באזור Natura 2000;

  6. מקומות חניה למכוניות נוסעים, עד וכולל 10, למעט כאלו המצויות באזור Natura 2000;

  7. מבני משק בשטח פיתוח של עד 35 מ"ר, עם טווח בנייה של לא יותר מ-4.80 מ', ובריכות ומאגרי מים בשטח שלא יעלה על 500 מ"ר ועומק שלא יעלה על 2 מ' מפני השטח הטבעי של השטח. קרקע המיועדת אך ורק לניהול יערות וממוקמת על יערות קרקע של אוצר המדינה, למעט אלו הנמצאות באזור Natura 2000;

  8. תאי טלפון עומדים, ארונות תקשורת ועמדות;

  9. מדחנים בכוח עצמי;

  10. יציאות מכבישי פוביאט וקומונה ומפרצי חניה בכבישים אלה;

  11. גשרים בחתך פנימי עד 0.85 מ"ר;

  12. בריכות שחייה ביתיות ובריכות עד 50 מ"ר;

  13. חפצי בנייה שהם מכשירים לניקוז מים;

  14. פסי חוף וביצורים מלאכותיים, עיליים או קוויים אחרים של גדות נהרות ונחלי הרים וכן חוף הים, החוף של מי הים הפנימיים, שאינם מהווים מבני שמירה;

  15. רמפות המיועדות לאנשים מוגבלים;

  16. קווי כבלים לתקשורת;

  17. מכשירי מדידה, לרבות גדרות וכבישים פנימיים, של השירות ההידרולוגי והמטאורולוגי הממלכתי ושל השירות ההידרגיאולוגי הממלכתי:

    1. פוסטים: מדדים, מטאורולוגיים, גשמים ומי תהום,
    2. נקודות: תצפית על מפלס מי התהום וניטור איכות מי התהום,
    3. פיזומטרי תצפית ומקורות מובלעים;
  1. חפצי אדריכלות קטנים, למעט חפצי אדריכלות קטנים במקומות ציבוריים;

  2. גדרות שגובהן אינו עולה על 2.20 מ';

  3. מתקנים המיועדים לשימוש זמני במהלך ביצוע עבודות בנייה, המצויים באתר הבנייה, והקמת צריפים המשמשים לביצוע עבודות בנייה, סקרים גיאולוגיים ומדידות גאודטיות;

  4. עבודות בניה ארעיות המהוות רק מוצגי תצוגה, ללא כל פונקציות שירות, הממוקמות בשטחים המיועדים לכך;

  5. שלטים גיאודטים, כמו גם חפצי טריאנגולציה, מחוץ לשטח הפארקים הלאומיים ושמורות הטבע;

  6. מתקני בנייה בשטח, בפרט עמדות הגנה, מעברים, מבני אדמה, מבני ביצור, מתקנים זמניים ומתקני מכולות, הממוקמים בשטחים סגורים שקבע שר ההגנה הלאומית לביצוע תרגילים צבאיים באמצעות מחנות שדה וביצורים של האזור כדי להתיימר לנהל. לחימה ישירה;

  7. שיכון פתחי מי תהום;

  8. נקודות טעינה, כהגדרתן באמנות. 2 נקודה 17 לחוק מיום 11 בינואר 2018 על ניידות חשמלית ודלקים חלופיים, למעט תשתית הטעינה לתחבורה ציבורית בכבישים כמשמעות באמנות. 2 נקודה 3 לחוק זה;

  9. מכשירים הממוקמים בנתיב הכביש של כבישים ציבוריים, לרבות יסודות, מבנים תומכים ורכיבי ציוד נלווים:

    1. לניהול כבישים, לרבות יישום מערכות תחבורה חכמות,
    2. לניהול תנועה בכבישים, לרבות התקני בטיחות בדרכים,
    3. המכונה באמנות. 13o פסקה 1 ואמנות. 20 גרם של פסקה 1. 1 לחוק מיום 21 במרץ 1985 על דרכים ציבוריות;
  1. כספומטים, מכונות כרטיסים, מכונות להפקדת מזומנים, מכונות אוטומטיות, מכונות אוטומטיות לאחסון חבילות או מכונות המשמשות לביצוע שירותים מסוגים אחרים בגובה של עד 3 מ', כולל;

  2. מתקני מכולות עם התקנות וחיבורים ורשתות הקשורות אליהם:

    1. חַשְׁמַל,
    2. אספקת מים,
    3. מערכת ביוב סניטרית,
    4. תֶרמִי

- הנמצאים בשטחים סגורים שנקבעו בהחלטת שר הביטחון הלאומי;

  1. מיכלים מעל פני הקרקע שהם חפצי בנייה, המשמשים לאחסון דלקים נוזליים מסוג III, לצרכי המשתמש עצמו, בנפח של עד 5 מ"ק;

  2. מרפסות ביתיות בשטח פיתוח של עד 35 מ"ר;

  3. בריכות ומאגרי מים ששטחם אינו עולה על 1000 מ"ר ועומקו אינו עולה על 3 מ', הממוקמים כולו על קרקע חקלאית.

התחל תקופת ניסיון חינם של 30 יום ללא כל תנאים! לכן, ללא היתר והודעה, ניתן לבנות מבנים עצמאיים חד-קומתיים, כגון מוסכים, גזיבו, מרפסות בחצר, תפוזים, מרפסות או סככות.

כמובן שלפני תחילת ההשקעה יש לוודא את תכנית הפיתוח המרחבית המקומית מבחינת האם היא מאפשרת פיתוח ספציפי בנכס. בהעדר תכנית פיתוח מרחבית מקומית, יש צורך לפנות לראש הקהילה המוסמך, ראש עיריית ערים לקבלת החלטה על תנאי בנייה ופיתוח קרקע.