כיצד למלא מע"מ-R - תיאור מפורט

מס שירות

הצהרת מע"מ-R מוגשת על מנת לרשום או לעדכן נתונים בתחום המס על טובין ושירותים (מע"מ). הוא נותן ליזם אפשרות להירשם כמשלם מע"מ פעיל, אך גם כמשלם מע"מ פטור. בנוסף, ההדפסה מאפשרת גם רישום וגם עדכון של נתונים הקשורים ל-VAT-EU. מאמר זה מתאר כיצד למלא את ה-VAT-R.

כיצד למלא את מע"מ-R - סקירה של שדות הטופס

כמתואר בטופס, הנישום ממלא שדות ברורים. השדות הכהים שמורים למילוי על ידי עובד משרד המס המוסמך. אם הטופס ממולא ביד, יש להשתמש באותיות גדולות. במקום למלא ידנית את אפליקציית VAT-R, אתה יכול גם להשתמש ביוצר האינטראקטיבי של מסמכים המוכנים להדפסה או שליחת קבצים בפורמט PDF / XML. את טופס מע"מ-R ניתן להגיש למשרד המס:

 • באופן אישי (ואז אנו מדפיסים שני טפסים: הראשון שיישלח למשרד השומה, השני - שיישמר ברישומי החשבונאות יחד עם המידע בעת הגשתם וקבלתם במשרד);
 • בדואר (חשוב לזכור שהטופס שאתם שולחים חתום);
 • אלקטרונית באמצעות חתימה אלקטרונית מוסמכת או פרופיל מהימן, כאשר ה-VAT-R מהווה קובץ מצורף לבקשת הכניסה או לשינוי הערך ב-CEiDG. בעת מילוי הטופס יש להזין תחילה את תעודת מס - מספר NIP של הנישום בשדה 1 משמאל. במקרה של בעלות יחידה ניתן מספר זיהוי המס של הבעלים, כאשר במקרה של שותפות אזרחית - מספר זיהוי המס של החברה - החברה, ולא בעליה, תהיה משלמת מע"מ פעילה. את סעיפים 2 ו-3 ממלא עובד מיסוי.

 • הצהרת מע"מ - חלק א'. מטרת ומקום הגשת ההצהרה ומידע על נכסי ראש לשכת השומה.

הנישום מגיש בקשה למע"מ על מנת:

 • רישום או
 • עדכון נתונים.

בקשת הרישום נעשית לפני ביצוע הפעילות הראשונה החייבת במס על סחורות ושירותים. הוראה זו חלה גם על נישומים שהיו פטורים ממע"מ בעבר. על פי דיני המס, הרישום צריך להיעשות לפני המועד בו מאבד הנישום את הזכות ליהנות מהפטור. במקרה של התפטרות מהפטור בנושא, יש לדווח על כך למשרד השומה לפני היום הראשון לחודש בו יחויבו במיסוי העסקאות שביצע היזם. ניתן אפוא לבצע רישום במהלך שנת המס. הנישום רשאי לקבל אישור רישום. זה קשור לתשלום אגרה בסך PLN 170 על ידי משלם המסים (פעילות התנדבותית). השתנו הנתונים הכלולים בטופס מע"מ-R, הנישום מחויב לדווח על השינוי לראש לשכת השומה תוך 7 ימים מהמועד בו בוצע השינוי.

בשדה 5 יש לציין את נתוני משרד השומה אליו מופנית ההצהרה.

המשרד המוסמך למטרות יישוב מע"מ הוא:

 • עבור אנשים טבעיים (למשל, בעלות יחידה) - המשרד המוסמך לכתובת המגורים של הנישום (זהה למס הכנסה);
 • עבור אנשים שאינם אנשים טבעיים (למשל חברות בערבון מוגבל, שותפויות אזרחיות) - המשרד המוסמך לכתובת המשרד הרשום של החברה.

השדות 6 ו-7 ממולאים רק כאשר ליזם יש כתובת מגורים מחוץ לפולין.

במקרה של עדכון מע"מ-R משלימים סעיפים 8 ו-9, בהם מצוין האם התחלפה במשרד השומה אליו משולם מע"מ (הדבר קשור לשינוי אפשרי של מקום העסק).

 • הצהרת מע"מ - חלק ב' נתוני הנישום המגיש את ת"ר המע"מ

חלק ב' מיועד למילוי נתוני הזיהוי של הנישום. שימו לב, השדות המסומנים ב"*" מתייחסים לנישום שאינו אדם טבעי, ואלו המסומנים "**" - נישום שהוא אדם טבעי (לרבות בעלות יחידה).

כאשר מדובר באנשים טבעיים, טופס הרישום כולל את כתובת המגורים, ולמי שאינם אנשים טבעיים - כתובת המשרד הרשום. יש לכלול את הנתונים המוזנים בטופס מע"מ-R בחשבוניות המכירה והקנייה. עבור אנשים טבעיים המנהלים פעילות עסקית, הכתובת הנכונה בחשבונית המע"מ תהיה אפוא כתובת מקום המגורים, ולא כתובת המשרד הרשום, כפי שמניחים פעמים רבות בטעות נישומים.

יש למלא שדה B.3 רק עבור משלמי מסים זרים. יש להבין אדם זר כנישום שאין לו משרד רשום או מקום עסקים קבוע בארץ.

 • הצהרת מע"מ-R - חלק ג' חובת מס בהיקף מס על טובין ושירותים

חלק ג' של טופס מע"מ-R מחולק לשלושה חלקים, הקשורים בהתאמה ל:

 • נסיבות הקובעות את חובת המס;
 • מידע הקשור להגשת ההצהרה;
 • מידע הקשור לביצוע עסקאות תוך קהילתיות.

בתיבות C.1, C.2 ו-C.3 מסומנים הריבועים המתאימים לנישום (הן להצהרת הרישום והן לעדכון שלה).

 • הצהרת מע"מ-R - חלק ג.1. הנסיבות הקובעות את חובת המס

פריט 26: הוא מסומן על ידי גורם שאינו נישום כמשמעותו באמנות. 15 לחוק מע"מ, כלומר אין מדובר באדם משפטי, ביחידה ארגונית ללא אישיות משפטית או באדם טבעי המבצע פעילות כלכלית עצמאית.

פריט 27: הוא רשום עבור נישום שהוקם מחוץ לשטח המדינה.

פריט 28: הוא מסומן על ידי נישום אשר בעת פתיחת פעילות עסקית אין לו זכות לפטור ממיסוי במס על טובין ושירותים בשל, בין היתר, עַל:

 • מחזור צפוי;
 • ביצוע משלוחים:
  • פריטים ממתכות יקרות או עם מתכות אלו;
  • טובין החייבים בבלו, למעט מוצרי חשמל וטבק כמשמעותם בהוראות הבלו;
  • אמצעי תחבורה חדשים;
  • אתרי בניה;
  • חלקים סיטונאיים וקמעונאיים לכלי רכב ואופנועים;
 • מתן שירותים משפטיים ושירותי ייעוץ וכן שירותי תכשיטנות.

פריט 29: הוא מוזן עבור נישום הנהנה מפטור לפי א. 113 פסקה. 1 או 9 לחוק מע"מ (פטור סובייקטיבי), מה שנקרא סוחר קטן. כדאי לזכור כי נישום זה אינו מחויב להירשם כמשלם מע"מ, אך בהגשת בקשת הרישום הוא עשוי להירשם כ"נישום" - נישומים רשומים במע"מ הפטורים רשאים להוציא חשבוניות במקום חשבונות (במתן הבסיס החוקי). לפטור על מסמכים אלו - לא חל על הפטור) סובייקטיבי).

פריט 30: הוא מוזן על ידי נישום שמוכר רק סחורות ושירותים פטור ממס לפי אמנות. 43 שניות 1 (פטור אובייקטיבי), למעט סעיף 3 ואמנות. 82, שאינו חייב להירשם כסולם במע"מ, אך ניתן להירשם כ"פטור ממע"מ".

התחל תקופת ניסיון חינם של 30 יום ללא כל תנאים!

פריט 31: הוא מוזן על ידי הנישום הנהנה מהפטור האמור בסעיף. 43 שניות 1 נקודה 3 לחוק, כלומר חקלאי בתעריף קבוע המספק תוצרת חקלאית מפעילותו החקלאית שלו או מספק שירותים חקלאיים.

סעיף 32: הוא מסומן על ידי הנישום המתפטר מהפטור האמור בסעיף. 113 פסקה. 1 או 9 - מי שהיה זכאי לפטור בשל גובה המחזור ואשר התפטר מפטור זה.

פריט 33: הוא מסומן על ידי הנישום המתפטר מהפטור האמור בסעיף. 43 שניות 1 נקודה 3 לחוק, כלומר חקלאי בתעריף אחיד.

פריט 34: מזין אותו הנישום אשר מאבד או איבד את הזכות לפטור האמור בסעיף. 113 פסקה. 1 או 9 (פטור ממחזור).

פריט 35: הוא מסומן על ידי הנישום המבצע את הפעולות האמורות באמנות. 113 פסקה. 13 לחוק, דהיינו פעילויות שביצוען אינו מקנה זכות להחיל את הפטור הסובייקטיבי ממע"מ.

פריט 36: יש להזין עבור ספק שאינו מבוסס בשטח המדינה אשר יבצע (יבצע) מכירה מרחוק תוך קהילתית של סחורות הנמצאות בשטח המדינה עם תחילת השילוח או ההובלה.

פריט 37: הוא מסומן על ידי הנישום אשר יקל (יקל) את המשלוחים האמורים בסעיף. פסקה 7א. 1 ו-2 לחוק.

פריט 38: הוא מוזן על ידי הנישום אשר יקל (יקל) על האספקה ​​והשירותים האמורים באמנות. סעיף 109ב. 1 לחוק

סעיף 39: הנה המועד בו יהיה או כבר ינצל הנישום את הפטור, או שממנו הוא מאבד או מוותר על הזכות לפטור.

כותרת 40: כוללת נתונים על חבות המס של נישומים קטנים:

 • שדה 1 בוחר את הגוף שבוחר בשיטת המזומן, המורכב מכך שחובת המס נוצרת במועד התשלום המלא או בחלקו (החריג הוא המצב שבו המכירה מתבצעת לנישומים פטורים ממע"מ, אם התשלום הוא לא הוסדר, אזי חובת המס נוצרת תוך 180 יום ממועד מכירת הסחורה או ביצוע השירות);
 • תיבה 2. בוחר נישום שהפסיד או איבד את הזכות לבצע תשלומים במזומן, כלומר נישום שאיבד מעמד של "נישום קטן" עקב חריגה ממגבלת המחזור;
 • תיבה 3 נבחרת על ידי הנישום המתפטר משיטת המזומן.

סעיפים 41, 41, 42, 44: ממלאים רק אותם נישומים שבחרו בשיטת המזומן, מאבדים את זכות השימוש בה או מוותרים עליה (כלומר מי שסימן את אחד המשבצות בסעיף 40). בשדות יש לרשום את הרבעון והשנה של תחילת השימוש בשיטת המזומן או את החודש/רבעון והשנה של אובדן הזכות/התפטרות מהשימוש בה.

הנישום המסדיר מע"מ על בסיס רבעוני ממלא את שדות 41 ו-42, ובמקרה של התחשבנות חודשית, שדות 43 ו-44.

פריט 45:

 • תיבה 1. נבחרה על ידי הנישום הבוחר באפשרות של חשבונאות לתקופות רבעוניות;

 • תיבה 2 נבחרה על ידי הנישום המתפטר מהגשת הצהרות לתקופות רבעוניות.

יישוב מע"מ רבעוני זמין לנישומים קטנים הרשומים למע"מ למשך 12 חודשים לפחות, שמחזור המכירות שלהם במהלך שנת המס אינו עולה על 1,200,000 אירו.

סעיפים 46 ו-47: שדה זה מיועד לנישום המתפטר מהזכות להגיש דוחות רבעוניים באמצעות הזנת הרבעון והשנה של הדו"ח הרבעוני האחרון שהוגש.


פריט 48:

 • תיבה 1 בוחרת את הנישום הבוחר להטיל מס על שירותי מוניות בצורה של סכום חד פעמי (בהתאם לסעיף 114 (1) לחוק);

 • תיבה 2. בוחר את הנישום המתפטר ממיסוי שירותי מוניות בצורה של סכום חד פעמי (בהתאם לסעיף 114(4) לחוק);

 • תיבה 3 בוחרת את הנישום הנהנה מהפטור האמור בסעיף. 122 לחוק, כלומר נישום המבצע פעולות של אספקה, רכישה תוך קהילתית וייבוא ​​של זהב להשקעה;

 • תיבה 4 נבחרה על ידי הנישום המתפטר מהפטור, בהתאם לאמנות. 123 לחוק;

סעיפים 49 ו-50: יש להשלים רק על ידי הנישום אשר בעת מתן שירותי מוניות בוחר או מוותר על מיסוי חד פעמי, בהכנסת החודש והשנה של בחירתו או התפטרותו ממיסוי חד פעמי.

 • הצהרת מע"מ-R - חלק ג.2. מידע על הגשת ההצהרה

סעיף 51: חל על נישומים המגישים או מתכננים להגיש JPK_V7 מדי חודש (הסדר מע"מ על בסיס חודשי).

סעיף 52: חל על נישומים המגישים JPK_V7 מדי רבעון, אשר הודיעו למשרד על בחירת צורת יישוב המע"מ הרבעוני.

סעיף 53: נוגע לנישומים המגישים הצהרות מע"מ-8, כלומר נישומים פטורים ממע"מ הרוכשים טובין מקבלנים ממדינות השייכות לאיחוד האירופי.

סעיף 54: חל על נישומים המגישים דוחות מע"מ-12 במקרים האמורים בסעיף. 114 שניות 3 לחוק (נישומים המספקים שירותי מוניות נוסעים במס בצורת סכום חד פעמי, הגשת הצהרת מס מקוצרת).

סעיפים 55, 56, 57 ו-58: בשדות אלו, הנישום מספק את הרבעון/החודש והשנה שלגביהם הוא/היא יגיש את החזר המס הראשון המפורט בסעיפים 51 עד 54.

 • הצהרת מע"מ-R - חלק ג.3. מידע על ביצוע עסקאות תוך קהילתיות

חלק זה הושלם על ידי הנישומים הנזכרים באמנות. 97 שניות 1, 2, 3 או 13 לחוק (כלומר, ביצוע עסקאות תוך קהילתיות, המחויבים להירשם כנישומים במע"מ באיחוד האירופי).

סעיפים 59, 60 ו-61: סימון נישומים העומדים בתנאים המפורטים בתיאורים.

סעיף 59: חל על אנשים חייבים במס המבצעים עסקאות פנים-קהילתיות, לרבות:

 • WNT;
 • WDT;
 • יבוא שירותים;
 • מתן שירותים לקבלנים זרים.

סעיף 60: חל על נישומים הפטורים ממע"מ, המבצעים רכישות תוך-קהילתיות של טובין (רכישה תוך-קהילתית של טובין - רישום חובה לאחר חריגה משווי הרכישה התוך-קהילתי של PLN 50,000).

סעיף 61: חל על נישומים הנהנים מפטור ממע"מ מתן שירותים לקבלנים ממדינות האיחוד האירופי או רכישת שירותים שהקונה הוא משלם המסים - א. 28ב לחוק מע"מ.

פריט 62: בתחום זה מציין הנישום את מועד תחילתן הצפוי של העסקאות הפנים-קהילתיות להן הוא נרשם.

פריט 63: למילוי על ידי משלם המע"מ של האיחוד האירופי במקרה שיפסיק לבצע עסקאות תוך קהילתיות, וכתוצאה מכך ביטול הרישום ממע"מ-האיחוד האירופי.

פריט 64: למילוי על ידי הנישום במע"מ-EU במקרה שיפסיק לבצע עסקאות תוך קהילתיות (יסמן פריט 63).

 • הצהרת מע"מ - חלק ד' בקשה לאישור רישום ישות כמשלם מע"מ

בחלק ד' בטופס מע"מ-R ניתן לבקש אישור רישום מע"מ

חתימת הנישום או מי שמייצג את הנישום

בחלק ה' יש להזין את פרטי הנישום או מי מטעמו ולחתום עליו.

הטופס המלא נמסר למשרד המס המוסמך בהתאם למקום המגורים.

בסוף טופס מע"מ-R נוספה הוראה שעל בסיסה קיים סיכון של אחריות הקבועה בחוק העונשין הפיסקלי בגין מסירת אי-אמת או הסתרת האמת.

כיצד למלא מע"מ-R במערכת wFirma.pl

משתמשי מערכת WFirma.pl יכולים למלא בקלות את ה-VAT-R באמצעות טופס אינטראקטיבי. לשם כך, עבור ללשונית: התחל »מסים» מס מע"מ »הוסף הצהרה» בקשת מע"מ.

המשתמש יופנה לטופס מע"מ-R, אשר בוחר את השדות למילוי.

משלוח של VAT-R ישירות מ-wFirma.pl אפשרי עם חתימה מוסמכת משלך. כדי להשתמש בפונקציה נתונה, בחר ב-VAT-R שנוצר ובחר באפשרות שלח / יצוא »שלח משרד.