מידע חודשי למבוטח (RMUA)

שֵׁרוּת

משלם התרומה מחויב למסור למבוטח (בכתב) את המידע המצוי בדוחות השמות שנמסרו עבורו למוסד לביטוח לאומי לצורך אימות. משלם התרומה רשאי למסור מידע זה על המידע החודשי עבור המבוטח (לשעבר RMUA). ככלל, יצירה והעברה של מסמך כזה ננטשת לטובת מידע שנתי, שניתן למסור עד ה-28 בפברואר לשנה הקודמת.

כיצד למלא את המידע החודשי למבוטח (RMUA)?

בבלוקים I-III - הזינו את הנתונים שנמסרו בבלוקים המתאימים של דו"ח ZUS RZA, ZUS RCA או ZUS RSA, ZUS RPA המוגש עבור המבוטח לחודש נתון למוסד לביטוח לאומי.

I. נתונים ארגוניים

שדה 01: ספק את מזהה הדוח RMUA בפורמט מספר / mm / yy.

II. נתוני זיהוי של משלם התרומה

שדות 01-09: מספקים את נתוני משלם התרומה, אך בשדה 03 הזינו את מספר ה-PESEL, אם הוא הוקצה.

III.A. נתוני זיהוי של המבוטח

שדות 01-04: הושלמו נתוני הזיהוי של המבוטח.

III.B. הצהרת תרומות לביטוח לאומי

שדה 01: הזן את כותרת הביטוח (ראשון), למשל חוזה עבודה, חוזה מנדט.

שדה 02: הזן את הקוד של סניף NHF, למשל 01R עבור מחוז Dolnośląskie.

שדה 03: יש להשלים כאשר חריגה מהבסיס השנתי של התרומות.

שדה 04: הזן את זמן העבודה המצוין בחוזה העבודה כשבריר, למשל:

  • 1/1 - לעבודה במשרה מלאה
  • 1/2 - למחצית מזמן העבודה וכו'.
  • 150/176 - כאשר זמן העבודה מצוין בשעות

שדה 05: הזן את הבסיס לחישוב ההפקדות לביטוחי פרישה ונכות הניתנים בדוח המוגש ל-ZUS עבור מבוטח נתון ועבור התואר הנתון שיבוטח.

שדה 06: הזן את הבסיס לחישוב התרומה לביטוח מחלה ותאונות הניתנת בדוח המוגש ל-ZUS עבור מבוטח נתון ועבור התואר הנתון שיבוטח.

שדה 07: הזן את הבסיס לחישוב דמי ביטוח בריאות הניתנים בדוח שהוגש ל-ZUS עבור מבוטח נתון ועבור התואר הנתון לביטוח

שדה 08: הזינו את סכום ההפרשה עבור הביטוח הפנסיוני הממומן על ידי המבוטח

שדה 09: הזינו את גובה הפקדה לביטוח פנסיית נכות במימון המבוטח

תיבה 10: הזינו את גובה התרומה לביטוח מחלה במימון המבוטח

תיבה 11: הזינו את גובה דמי ביטוח תאונות במימון המבוטח

תיבה 12: הזינו את גובה ההפקדה לביטוח פנסיוני פנסיוני במימון משלם ההפקדה

שדה 13: הזינו את סכום ההפרשה לביטוח פנסיית נכות במימון משלם ההפקדה

תיבה 14: הזינו את גובה התרומה לביטוח מחלה במימון משלם התרומה

תיבה 15: הזינו את סכום התרומה לביטוח תאונות במימון משלם התרומה

תיבה 16: הזינו את גובה ההפרשה לביטוח פנסיוני פנסיוני הממומן מתקציב המדינה

שדה 17: הזינו את גובה ההפרשה לביטוח פנסיית נכות הממומן מתקציב המדינה

תיבה 18: הזינו את גובה התרומה לביטוח מחלה הממומן מתקציב המדינה

תיבה 19: הזינו את גובה דמי ביטוח תאונות הממומנים מתקציב המדינה

יש להזין שדות 20 - 23 בסכומי המימון המשותף מ-PFRON - שדות אלו הושלמו רק לצורך ההצהרה עד דצמבר 2007.

בשדות 24 - 27 יש להזין את סכומי התרומות הממומנות מקרן הכנסייה.

התחל תקופת ניסיון חינם של 30 יום ללא כל תנאים!

תיבה 28: הזינו את הסכום שבו הופחת בסיס דמי הביטוח הלאומי לתשלום דמי הפנסיה התעסוקתית.

שדה 29: הזן את סכום התרומה במסגרת תכנית ההון לעובדים הממומנת על ידי משלם התרומה

שדה 30: הזן את הסכום הכולל של התרומות, המחושב על ידי הוספת הסכומים בשדות 08 עד 27.

III.C. הצהרת תרומות בגין ביטוח בריאות

שדה 01: הזן את בסיס החישוב של דמי ביטוח בריאות

שדה 02: הזן את סכום התרומה המגיע למימון משלם התרומה

שדה 03: הזן את סכום התרומה לתשלום במימון המבוטח

שדה 04: הזן את סכום התרומה המגיעה למימון מתקציב המדינה ישירות ל-ZUS

שדה 05: הזן את סכום התרומה המגיעה במימון קרן הכנסייה

III. ד. לוח ההטבות והתגמולים ששולמו עבור משך היעדרות ממחלה, וכן סוגי ותקופות ההפסקות בתשלום תרומות

שדה 01: הזן את סוג ההטבה/הפסקה

שדה 02: הזן את התקופה שבה שולמה הקצבה / מרגע התרחשות ההפסקה (יום, חודש / שנה)

שדה 03: הזינו את מספר ימי ההטבה או את מספר הימים עם הפסקה בתשלום ההפקדות

שדה 04: הזן את סכום ההטבה ששולמה

III.E. סכום ההכנסה ששולמה בחודש נתון אך מגיע לשנה קלנדרית אחרת שהיתה הבסיס לחישוב הפנסיה ותשלומי הביטוח השנתיים

שדות 01, 03 ו-05: הזן את השנה שעבורה מגיעה ההכנסה

שדות 02, 04 ו-06: הזינו את סכום ההכנסות ששולמו בשנה נתונה אך ישולמו עבור שנים קודמות

III.F. סכום ההכנסה ששולמה בחודש נתון אך לתשלום עבור שנה קלנדרית אחרת שהיתה הבסיס לחישוב התרומות לביטוח תאונות

שדות 01, 03 ו-05: הזן את השנה שעבורה מגיעה ההכנסה

שדות 02, 04 ו-06: הזינו את סכום ההכנסות ששולמו בשנה נתונה אך ישולמו עבור שנים קודמות

III.G. סכום ההכנסה ששולם בחודש נתון, בנוסף לגמול עבור זמן אי כושר, מחלה, יולדות, טיפול, שיקום וגמלה ללא תעסוקה

שדה 01: ציינו את סכום ההכנסה ששולמה בחודש הנתון לצד דמי הבראה או הקצבה

III.H. סכום הכנסה ששולמה בחודש נתון, לצד שכר עבודה בגין אובדן כושר עבודה בזמן, דמי מחלה, קצבת לידה, גמלת שיקום, שבמהלך ההורדה השכר או הקצבאות אינם הבסיס למממד התרומות לפנסיה ולפיצויים אחרים. לוח שנה

שדות 01, 03 ו-05: הזן את השנה שעבורה מגיעה ההכנסה

שדות 02, 04 ו-06: הזינו את סכום ההכנסה ששולמה בחודש נתון לצד דמי מחלה או גמלה אך בשל שנים קודמות

III.I. תקופות עבודת המורים

שדות 01 ו-04: הזינו את התקופה שממנה בוצעה עבודת ההוראה

שדות 02 ו-05: הזינו את התקופה שבגינה בוצעה עבודת ההוראה

שדות 03 ו-06: ציינו את מספר הכיתות בהן בוצעה עבודת ההוראה

VII. הצהרת משלם התרומה

שדה 01: הזן את תאריך מילוי טופס ZUS RMUA (יום / חודש / שנה)

שדה 02: לאישור מהימנות הנתונים, החתימה נעשית על ידי משלם התרומה או מי שהוסמך על ידו. שדה זה צריך לכלול גם חותמת כתובת של משלם התרומה (אם למשלם יש כזו). חתימה זו מאשרת גם את ההצהרה משמאל.

מידע חודשי למבוטח (RMUA) - מתי להגיש?

את הטופס שנקרא בעבר ZUS RMUA ניתן למסור לעובד מדי חודש, במצב כזה, ככלל, אין חובה על המשלם למסור מידע שנתי, משום שהחובה הקבועה בחוק ליידע את המבוטח על התשלומים שנלקחו משכרו. התגשמה.

כמובן שעובד רשאי לבקש מידע שנתי למרות קבלת דוחות חודשיים. לאחר מכן, המעסיק מחויב לספק מסמך כזה.

המידע החודשי של רמ"א מספק נתונים על ההכנסות שהרוויחו העובדים, המהוות את הבסיס להערכת ההפקדות, וגובה ההפקדות שנגבו ובכפוף לתשלום למוסד לביטוח לאומי. המעסיק אינו מחויב למסור מידע חודשי לעובד, אך יש לזכור כי הוא מחויב למסור מידע חודשי.