לוח זמנים לעבודה

שֵׁרוּת

בהתאם לתיקון לחוק העבודה שהעביר ה-Sejm, תהא חובה של יזמים המשתמשים בזמן עבודה גמיש ליצור לוח זמנים לעבודה. בהתאם לתקנות החדשות תוארך גם תקופת יישוב זמן העבודה לשנה.

ההוראות לעיל מטילות חובה יקרה וגוזלת זמן ליצור לוחות זמנים מפורטים לעובדים. עבור יזם משמעות הדבר היא הצורך לבצע מיקור חוץ של עבודה נוספת לשירותי משאבי אנוש או אפילו להעסיק אנשים חדשים שיטפלו בפעילות זו.

אם ליזם יש את החומרה המתאימה, אז כמובן שיצירת לוח זמנים כזה לא לוקח יותר מדי זמן. עם זאת, עבור חברות שמעסיקות יותר אנשים ואין להן תוכניות כאלה, הזמן שלוקח ליצירת לוח זמנים ארוך משמעותית. לוחות זמנים יכולים להכביד מאוד גם על עובדים שלא יוכלו לשנות את זמן עבודתם בכל עת (בהסכמת העובד).

תזמון מגביל את הגמישות של לוח הזמנים של העבודה. בתקופות של האטה כלכלית, עם אי ודאות גבוהה ותנודתיות בהזמנות, חברות אינן מסוגלות לחזות עבודה אפילו שבועיים קדימה. לוחות זמנים ללא ספק יקשיחו את הארגון ותכנון העבודה. יש להכין אותם לפחות חודש לפני תחילת העבודה, ועל היזם להעביר תוכנית כזו לידיו של העובד לפחות שבוע מראש.

התיקון אינו מטיל חובה ליישם פתרונות חדשים בנוגע להארכת תקופת יישוב זמן העבודה. על מנת להחיל הוראה זו, תידרש הסכמת האיגודים המקצועיים הפועלים בחברה. אם האיגוד המקצועי לא יביע את ההסכמה הנדרשת להארכת תקופת ההסדר או הנהגת שעות עבודה גמישות, לא ניתן יהיה ליישם פתרונות אלו.

אם האיגודים לא יסכימו, היזם לא יוכל לנצל את הרגולציה החדשה שאומרת שעבודה חוזרת באותו יום אינה מהווה עבודה בשעות נוספות.