גוגל אדסנס ו-AdMob - איך להסדיר הכנסה?

אתר אינטרנט

מספר הולך וגדל של אנשים משתמשים בפלטפורמת האינטרנט Google AdSense - תוכנית המשמשת לפרסום פרסומות בצורות שונות באתרי אינטרנט כדי לייצר הכנסה. בנוסף, נוספה לאחרונה פלטפורמה חדשה למשפחת מוצרי גוגל - AdMob, המאפשרת לייצר רווחים באמצעות פרסום באפליקציות מובייל.

הכנסות המתקבלות משיתוף פעולה עם גוגל אדסנס וגוגל אדמוב יכולות להיחשב - בהתאם לעמדה שפותחה ברשויות המס - בשני אופנים: כהכנסה מפעילות עסקית שאינה חקלאית או כהכנסה ממקורות אחרים.

הכנסות ממודעות כהכנסה ממקורות אחרים

אנשים שמנהלים אתרים משלהם רק בתחום התחביב, או יוצרים מעת לעת אפליקציה לסמארטפונים ומקימים שיתוף פעולה עם גוגל אדסנס או גוגל אדמוב, לא חייבים להקים עסק. רווחים אפשריים ייחשבו כאן כהכנסה ממקור אחר. כתחביב, עיצוב מספר רב יותר של אתרים או אפליקציות עשוי להיחשב כמקור הכנסה לנישום, ועל כן הנישום יידרש להקים עסק שאינו חקלאי. במצבים לא ברורים כדאי אפוא לבקש פרשנות פרטנית. המטבע העיקרי שבו מתבצע החיוב ב-Google הוא אירו. אם הרווחים מועברים ישירות לחשבון PLN, ההמרה למטבע הפולני מתבצעת על ידי הבנק עצמו. אחרת - למשל חשבון מט"ח או צ'ק - אתה צריך להמיר בעצמך יורו לזלוטי באמצעות שער החליפין מהיום שלפני יום קבלת ההכנסה. אנשים שישתפו פעולה עם Google AdSense או Google AdMob וירוויחו רווחים ב- הצורה של הכנסות אחרות לא צריך לשלם מקדמות מס הכנסה חודשיות. לאחר מכן יש לכלול הכנסות מפרסום בעת הפקת הדוח השנתי.

אמנם ההכנסה מגוגל נכללת בהצהרת ה-PIT בסכום אחד, אך יש לזכור שיש לחבר אותן במטבע הפולני. המשמעות היא שכל הכנסה אינדיבידואלית חייבת להיות מומרת בנפרד ל-PLN.

הכנסה מ-Google AdSense ופעילות כלכלית שאינה חקלאית

במידה והנישום מבצע פעילות עסקית שאינה חקלאית ומשתף פעולה עם פלטפורמות פרסום במסגרתה, ההכנסה המתקבלת בזכות פעילות זו תיכלל בהכנסה מפעילות עסקית.

הכנסה ממודעות משולמת כאשר אתה מגיע לסף הכנסה מסוים. לאחר שהנישום יקבל את הקבלה, הוא יידרש להנפיק חשבונית או חשבון לגוגל. אם קורה שבמהלך השנה הרווחים אינם עולים על הסכום הנדרש, יש להוציא את מסמכי החשבונאות ב-31 בדצמבר. אחרת, יש להשתמש בתאריך של היום האחרון של החודש שבו הסתיימה תקופת החשבונאות הספציפית.

משלמי מס פעילים מתעדים תמיד את הכנסותיהם מגוגל באמצעות חשבונית. אם קורה שהיזם לא ביצע בעבר עסקאות תוך קהילתיות, זכרו לדווח למשרד המס על מנת לקבל מע"מ-EU (מספר NIP של נישום עם הקידומת PL). בתקופות שבהן הנישום מקבל הכנסה מגוגל (או מבצע עסקאות פנים-קהילתיות אחרות), עליך גם להגיש הצהרת מע"מ-EU למשרד. חשוב לציין, ההכנסות המתקבלות משיתוף פעולה עם גוגל הן למעשה ניטרליות מע"מ עבור היזם - הן ניתנות באירלנד, מה שלפי התקנות אומר שהן באירלנד כפופות למיסוי. לכן, יש לציין את שיעור המע"מ "לא כפוף לאיחוד האירופי" בחשבונית של משלם המסים הפולני.

התחל תקופת ניסיון חינם של 30 יום ללא כל תנאים!

נישומים המנצלים את הפטור הסובייקטיבי ממע"מ נרשמים גם ל-VAT-EU ומוציאים חשבונות עבור השירות. חשבונות וחשבוניות נשארים בתיעוד של היזם - גוגל לא מחייבת מקבלניה לשלוח מסמכים כאלה. יש לכלול את ההכנסות בספר ההכנסות וההוצאות תמיד עם תאריך הנפקת החשבונית או החשבון. כמו במקרה של אנשים המשיגים הכנסות אחרות, גם במקרה זה על היזמים לזכור להמיר את סכומי ההכנסות למטבע פולני, שימוש בשערי החליפין מהיום שקדם ליום השגת הכנסה.

חשוב לציין, Google AdSense ו-Google AdMob מסווגים כשירותי פרסום. לפיכך, לא ניתן להסדיר אותם במסגרת פעילויות המוטלות במס על בסיס תעריף אחיד רשום - אם יחליט האדם בתעריף אחיד לשתף פעולה עם גוגל בתחום זה, הוא יאבד אוטומטית את הזכות לתעריף אחיד.