חשבונית בסמארטפון - האם היא יכולה להחליף קבלה כספית?

אתר אינטרנט

ההתקדמות הטכנולוגית משפיעה על יותר ויותר פתרונות חדשים בתחום ביצוע תשלומים ושיפורים במכירות. אפליקציות מובייל המיועדות למכירות בשירות עצמי, בהן חשבוניות מועברות אוטומטית לחשבון הלקוח לאחר הרכישה, זכו לפופולריות רבה מהבחינה הזו. לכן, נשאלת השאלה האם החשבונית בסמארטפון נחשבת למסמך חשבונאי והאם היא יכולה להחליף את הקבלה הפיסקלית?

איך מתעדים מכירה?

אופן תיעוד המכירה תלוי בישות עבורה היא מתבצעת. במקרה של מכירה לאנשים טבעיים שאינם מנהלים פעילות עסקית וחקלאים בתעריף אחיד בהתאם לאמנות. 111 נקודה 1 לחוק מע"מ, היזם מחויב לרשום את המחזור וסכומי המס המגיעים בשימוש בקופות. במצבים מסוימים רשאי הנישום לנצל את הפטור מחובת קופה רושמת.

על פי תקנת הפטורים מחובת ניהול רישומים באמצעות קופות רושמות, ישנם שני סוגי פטורים:

  • פטור סובייקטיבי - עקב אי חריגה ממגבלת המחזור עבור אנשים טבעיים שאינם מנהלים פעילות עסקית וחקלאים בסכום חד פעמי בסך 20,000 PLN,
  • פטור אובייקטיבי - בשל סוג הפעילויות המפורטות בנספח לפקודת שר הפיתוח והאוצר על פטורים מחובת רישום בשימוש בקופות.

זאת ועוד, לבקשת הלקוח, היזם מחויב להוציא חשבונית לקבלה תוך 3 חודשים מתום החודש בו נמסרה הסחורה או בוצע השירות או קבלת התשלום כולו או חלקו. מכירות שבוצעו למשלמי מס המנהלים פעילות עסקית צריכות להיות תמיד מתועדות בחשבונית.

מכירה ניידת לאדם טבעי וחובת רישום בקופה

כיום חברות מחפשות פתרונות חדשים יותר ויותר התורמים לשיפור תהליך המכירה, ובכך - שביעות רצון הלקוחות. פופולרי להגיש חשבוניות בצורה אלקטרונית במקום הגשת קבלות פיסקליות, מה שגורם לתהיות רבות בקרב יזמים פולנים. לפיכך, נשאלת השאלה האם החשבונית בסמארטפון עומדת בתקנות החלות.

לדעת מנהל המידע הארצי, בתשובה לבקשה מיום 23.3.2018 למתן פסק דין פרטני בדבר הכרה בפעולת שליחת חשבונית באמצעות אפליקציית הנייד כמוציא חשבונית, הוא מצא שנוהג כזה נכון.

הבקשה עניינה חנות נייחת אשר לצורך שיפור המכירות השתמשה במערכת המיועדת לתשלום בשירות עצמי על ידי הלקוח עבור המוצרים הנרכשים. באמצעות אפליקציית סלולר ייעודית המותקנת בסמארטפון שלו, הלקוח ביצע רכישה ללא צורך בתשלומים בקופה.

בקשה זו חייבה את קבלת התקנון שבזכותו הסכים הלקוח לבקשה לקבל חשבוניות המתעדות את המכירה וכן לקבל חשבוניות לכתובת המייל שנמסרה בעת רישום החשבון בצורת קובץ PDF.

במקרה הנדון, המכירה בשירות עצמי באמצעות אפליקציה סלולרית כללה ביצוע תשלומים עבור סחורה, שהביאה למשלוח מידע באמצעות אפליקציה זו לקופה הרושמת של המוכר על העסקה ועל רישוםה. בהתאם לבקשת החשבונית הנובעת מקבלת תקנון היישום, מקבל הלקוח חשבונית בדואר אלקטרוני שהוצאה מטעם המוכר. לאחר מכן מושמדים את הקבלה הפיסקלית, ועותק של הקבלה מעסקה זו נשאר בזיכרון הקופה.

בהתאם לעמדת מנהל המידע הארצי בפסק הדין הפרטני מיום 30.5.2018, ת"פ נ. 0115-KDIT1-3.4012.149.2018.3.AT בקשה להוצאת חשבונית הנובעת מקבלת התקנון מזכה בחובת הוצאת חשבונית על ידי המוכר ומאפשרת דרך כזו לתיעוד העסקה.

"במצב הנדון, הקונה, בקבלת תקנון האפליקציה לנייד, נעתר לבקשה הכלולה בתקנון זה לקבלת חשבוניות המתעדות עסקאות מכירה בתחנת הדלק של המבקש, בצורת קובץ PDF הנשלח ל-e של הקונה. -כתובת דואר שסופקה במהלך ההרשמה. לפיכך, כאשר הקונה מבצע רכישה בעמדת המבקש, (...) מטעם המבקש, הוא יוציא (שייך) את החשבונית של הקונה לכתובת הדואר האלקטרוני שסופקה, באמצעות התשתית (...) הקשורה לאפליקציה לנייד שהורד הקונה. לפיכך, שליחת החשבונית בפורמט PDF (חשבונית אלקטרונית) לדואר האלקטרוני שציין הקונה, לפי בקשת הקונה, משמעה שהמסמך הועמד לרשות הקונה (הוקצה) (...)”.

האם חשבונית בסמארטפון יכולה להחליף קבלה?

בהקשר לעמדה הנ"ל נשאלת השאלה האם שליחת חשבונית בצורה אלקטרונית במצב זה אינה מחייבת העברת קבלה כספית לקונה. סעיף 111 שניות 3א, נקודה 1 לחוק המע"מ:
נישומים המנהלים רישום של מחזור וסכומי מס המגיעים באמצעות קופות, נדרשים להדפיס קבלה או חשבונית פיסקלית עבור כל מכירה ולהנפיק מסמך מודפס לקונה. בקבלת התקנון מביעים הלקוחות בקשה לקבל חשבונית על הקבלה, וכך הקבלה נשארת בתיעוד החנות ולרוכש מופקת רק חשבונית על הקבלה.

מנהל KIS בפרשנות הפרטנית הנ"ל מסביר כי הוראות חוק מע"מ אינן מסבירות בבירור מה משמעות המילה "הנפקה", לפיכך הוצאת חשבונית אלקטרונית לכתובת הדואר האלקטרוני בהתאם לבקשת הקונה. לידי ביטוי בתקנות הקבלה.

"לפיכך, שליחת חשבונית בפורמט PDF (חשבונית אלקטרונית) לדואר האלקטרוני שציין הקונה, בהתאם לבקשת הקונה, משמעה שהמסמך הועמד לרשות הקונה (המוקץ) וביחס למכשיר האלקטרוני. החשבונית מוכיחה כי התנאי האמור באמנות. 111 שניות 3א נקודה 1 לחוק, כלומר לקונה הונפקה חשבונית.

משכך, יש להסכים עם המבקש כי שליחה המתוכננת של המבקש של חשבוניות אלקטרוניות בפורמט קובץ PDF באמצעות ובאמצעות התשתית ... הקשורה לאפליקציית הנייד, לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר הקונה בעת קבלת התנאים ו תנאי האפליקציה לנייד, בה הביע בקשה לקבל חשבוניות בצורה אלקטרונית יעמדו בתנאים לקביעה כי תינתן חשבונית לפי א. 111 שניות 3א נקודה 1 לחוק. לפיכך, יש לראות בעמדת המבקש נכונה".