חשבונית תיקון נתונים פורמליים - תבנית עם דיון

אתר אינטרנט

במצב בו מתברר שיש טעות בחשבונית המכירה שהופקה, יש להוציא חשבונית מתקנת. הוא מונפק על ידי מוכר הסחורות או השירותים. חלק מהטעויות בחשבונית המכירה ניתנות לתיקון באמצעות החשבונית המתקנת את הנתונים הפורמליים. גלה מתי חשבונית המתקנת נתונים פורמליים מקובלת.

חשבונית מתקנת נתונים פורמליים - מתי להוציא אותה?

ייתכנו שגיאות בעת הוצאת חשבונית מכירה. ייתכן שהטעות קשורה למרכיביה השונים. אם הטעות נוגעת לתוכן המשפיע על יישוב המע"מ, אזי יש להוציא חשבונית המתקנת את סעיפי החשבונית. אם חוסר הדיוק המופיע בחשבונית נוגע לחלק התיאורי, ניתן להשתמש בחשבונית המתקנת את הנתונים הפורמליים כדי לתקן זאת.

ככלל, מונפקת חשבונית המתקנת נתונים פורמליים אם הטעות בחשבונית המקורית נוגעת:

 • יום הוצאה לאור,

 • מספר חשבונית,

 • שמות פרטיים ומשפחה או שמות של הקונה או המוכר וכתובותיהם,

 • NIP (מספר זיהוי מס) של המוכר או הקונה,

 • תאריך ביצוע או השלמת אספקת הסחורה / ביצוע השירות,

 • תאריך קבלה ואמצעי תשלום,

 • שם (סוג) של מוצרים או שירותים,

 • יחידות מדידה עבור הסחורה / השירותים שסופקו,

 • הערה שהוצבה בצורה שגויה על החשבונית, למשל שיטת מזומן.

ניתן להוציא חשבונית מתקנת נתונים פורמליים כאשר טעות בחשבונית המכירה אינה משפיעה על הסדרי מע"מ, למשל שגיאת הקלדה בשם החברה או טעות במספר זיהוי המס.

חשבונית תיקון נתונים פורמליים - אילו נתונים היא צריכה להכיל?

הוראות חוק מע"מ מפרטות אילו נתונים יש לכלול הן בחשבונית המע"מ והן בחשבונית המתקנת.

בהתאם לאמנות. פסקת 106j. 2 לחוק מע"מ, החשבונית המתקנת צריכה להכיל את הרכיבים הבאים:

 • ייעוד"חשבונית מתקנת"או"התאמה”,

 • יום הוצאה לאור,

 • מספר חשבונית רצוף,

 • תאריך תשלום,

 • הנתונים הכלולים בחשבונית עליה חל התיקון,

 • הסיבה לתיקון,

 • גובה תיקון בסיס המס או סכום תיקון מס פלט בחלוקה לשיעורים וסכומים הקשורים לשיעורים אלו ולמכירות פטורות (במצב בו התיקון משפיע על שינוי בבסיס המס או בגובה המע"מ ),

 • התוכן הנכון של הפריטים המתוקנים (אם השינוי אינו חל על שינוי בערך פריטי החשבונית).

בחשבונית של נתונים פורמליים משתמשים בדרך כלל במונחים הבאים: לפני/אחרי תיקון או המצב הקודם/מצב הנוכחי – ובכך מעידים על תוכן שגוי ונכון.

להוריד:

pdf
תיקון חשבונית template.pdf תיאור: תדפיס למילוי ידני docx
תבנית חשבונית תיקון.docx תיאור: הדפס למילוי ידני

חשבונית לתיקון הנתונים הפורמליים ברשומות

רק מוכר הסחורות או השירותים רשאי להוציא חשבונית לתיקון נתונים פורמליים. מסמך זה לעולם אינו מונפק על ידי הקונה. במידה והקונה מבחין בטעות בחשבונית הרכישה שאינה משפיעה על הסדרי המס, אזי עומדת בפניו האפשרות להוציא הערת תיקון. למידע נוסף על הוצאת חשבוניות מתקנות, נתונים פורמליים והערות תיקון ניתן למצוא במאמר: תיקון חשבונית והערת תיקון - הבדלים

החשבונית המתקנת את הנתונים הפורמליים אינה כלולה בפנקס מע"מ מכירה, בפנקס ההכנסות וההוצאות או בפנקס ההכנסות (במקרה של נישומים המוטלים במס בצורת סכום חד פעמי). התחל תקופת ניסיון חינם של 30 יום ללא כל תנאים!

חשבונית לתיקון נתונים פורמליים - כיצד להוציא ב-wfirma.pl?

על מנת לתקן נתונים פורמליים ב-wfirma.pl, היכנסו ללשונית: הכנסות »מכירה, שם יש לבחור את החשבונית שאליה יונפק התיקון ולבחור באפשרות MODIFY» CHANGE DATA פורמליים »הנפקה תיקון נתונים פורמליים מ התפריט העליון. בחלון שמופיע יש להשלים את ההצדקה לתיקון ולשנות את הנתונים לתיקון.

אם התיקון מתייחס לשינוי בנתונים המוצגים ב-JPK V7, יש צורך להכין תיקון לקובץ JPK.