חשבונית המתעדת את רכישת הסחורה ב-KPiR

אתר אינטרנט

פקודת שר האוצר מיום 26 באוגוסט 2003 על ניהול ספר המסים של ההכנסות וההוצאות בסעיף 17 קובעת כי רכישת חומרי יסוד וסחורות מסחריות חייבות להירשם בספר, בכפוף לסעיף 30 (חל על נישומים אשר האמון על שמירת הספר במשרד רואי חשבון) מיד עם קבלתו, לכל המאוחר לפני אחסון, עיבוד או מכירה.

אז האם אפשר שלא לפרסם את רכישת הסחורה ב-KPiR?

לֹא. אי רישום עלויות רכישת הטובין מביא להורדת העלויות הניתנות לניכוי מס, והדבר מביא להערכת יתר של בסיס המס. נראה כי הליך שכזה "בטובת" השומה אינו טעות. אבל במקרה הזה זה לא נכון. היזם, שלא הציג את העלות הכרוכה ברכישת מוצרים או חומרים מסחריים, מפר את מהימנות הספר (סעיף 11 סעיף 4 נקודה 3).

לפיכך, אי רישום רכישת סחורה מוביל להכרה ב-KPiR כבלתי מהימן מכיוון שהרישומים שנעשו בו אינם משקפים את מהלך האירועים הכלכליים בפועל בעסק.

אז מתי סוחר צריך לתת דין וחשבון על רכישת סחורה?

רכישת סחורה מתבצעת בדרך כלל מול חשבונית או חשבון. הרישום ב-KPiR מתבצע בהתאם לתאריך הנפקת החשבונית. אבל תהיה זהיר! כך נרשמת רכישת הסחורה כאשר היזם מקבל חשבונית יחד עם אספקת הסחורה.

אולם בפועל, ישנם פעמים רבות מצבים בהם הסחורה מתקבלת מוקדם מהחשבונית. העיקרון החשבונאי מצוין אז בסעיף 16 משנה. 2, האומרת שאם היזם מקבל את הסחורה מוקדם מהחשבונית, עליו לבצע רישום ב-KPiR עם קבלתה. הבסיס לערך הוא אם כן תיאור מפורט של החומר או הסחורה שהתקבלו, אשר אמור לכלול, בין היתר,

  • שם ושם משפחה (חברה),
  • כתובת הספק,
  • כמות וסוג,
  • מחיר יחידה וערך של מוצרים חומריים או מסחריים.

יש לאשר תיאור זה בחתימתו של מי שקיבל את הסחורה. נשמר כהוכחת רכישה ומקושר לחשבונית שנשלחת לאחר מכן.

כמובן, ייתכנו הבדלים בין התיאור לחשבונית המתקבלת לאחר מסירת הסחורה.

כל הבדל ביחס לערך הנקוב בחשבונית יש להזין ב-KPiR בתאריך קבלת החשבונית.