רישומים שנשמרו על ידי גורם פטור ממע"מ

אתר אינטרנט

חוק המע"מ פוטר נישומים ממס ששווי המכירות החייבות בגינם לא עלה על סך של 150,000 PLN בשנת המס הקודמת. סכום המס אינו כלול בשווי המכירה. פריבילגיה כזו מצוינת באמנות. 113 פסקה. 1 לחוק.

לפטור זכאים גם גופים שזה עתה החלו לפעול במהלך שנת המס. זו איזו פסקה 9 של המאמר לעיל שאומר:

הנישום החל במהלך שנת המס לבצע את הפעולות האמורות בסעיף 1. 5 פטור ממס, אם שווי המכירה המשוער אינו עולה, ביחס לתקופת הפעילות העסקית בשנת המס, על סכום של 150,000 PLN.

חובת ניהול רישומים

על פי אמנות. 109 פסקה. 1 לחוק, נישומים פטורים ממס לפי א. 113 פסקה. 1 ו-9 נדרשים לשמור רישומי מכירות עבור יום נתון, אך לא יאוחר מאשר לפני המכירה ביום המחרת.

אם יימצא כי הנישום אינו מנהל רישומים או מנהל אותם בצורה בלתי מהימנה, ועל סמך התיעוד לא ניתן לקבוע את שווי המכירה, יבצע ראש לשכת המס או רשות הפיקוח. לקבוע, על דרך האומדן, את שווי המכירה החייבת במס ולקבוע את גובה המס עליה. אם לא ניתן לקבוע את נושא המיסוי, סכום המס נקבע לפי שיעור 22%.

אילו נתונים צריכים הרשומות להכיל?

במקרה של גופים הפטורים ממס לפי א. 113 פסקה. 1 ו-9, החוק אינו מציין במפורש את המרכיבים שהוא צריך להכיל. עם זאת, בהחלט ניתן להזכיר ביניהם:

  • מספר סדורי;
  • תאריך מסחר;
  • הוכחת מכירה (קבלה, שטר);
  • סוג הפעילות החייבת במס;
  • שווי המכירות;
  • ערך מכירות במצטבר.

לא תמיד יש צורך ברשומות נפרדות...

רשויות המס מאפשרות לפעמים להחליף את הפנקס הנ"ל באחר, למשל:

  • ספר ההכנסות וההוצאות, כאשר המחזור נשלט מבחינת פטור ממע"מ,
  • רישומי הכנסות (סכום חד פעמי), כאשר המחזור נשלט במונחים של פטור ממע"מ,
  • כאשר הנישום רושם כל עסקה בקופה (החלטת ראש לשכת המס השני בלודז'-באלוטי מס' III-2 / 443-85 / 69695/05 / PJ מיום 10.2.2006).