יישום אלקטרוני בתהליך הבנייה - כדאי לדעת

אתר אינטרנט

תהליך הבנייה הוא לא רק שלב בנייה, אלא מעל הכל הרבה בקשות ומסמכים שיש להשלים או להשיג על מנת שניתן יהיה להעמיד סוף סוף בית חלומות על מגרש או לבצע עוד השקעת בנייה גדולה יותר. כדי לסייע למשקיעים, למעצבים ומהנדסים מגיע התיקון לחוק הבניה, המספק בקשה אלקטרונית בתהליך הבנייה. ניתן להגיש בקשות אלו באמצעות פורטל בנייה אלקטרונית מיוחד.

דיגיטציה של תהליך הבנייה

החל מיולי 2021 ניתן להגיש בקשות לתהליך ההשקעה והבנייה בגרסה אלקטרונית דרך אתר e-building. הדיגיטציה של הכלכלה אמורה להוביל לגישה קלה יותר של גופי המדינה לאזרחים ללא צורך בביקור במשרד. המחסור בטפסי נייר אמור לסייע גם לרשויות מינהל האדריכלות והבנייה בעבודתם, ובכך להאיץ את זמן העבודה ולהנפיק אישורים או מסמכים מתאימים לצורך התחלת עבודות הבנייה.

מיולי 2021 זמינים 8 טפסים חדשים שנוכל לשלוח באמצעות השירות המקוון. אחת מהן היא בקשה להיתר בנייה בצירוף תכנית פיתוח מגרש או קרקע מצורפת וכן תכנון בנייה.

התיקון לחוק הבניה בקשר לדיגיטציה של תהליך הבנייה בא לידי ביטוי באמנות. סעיף 33, הקובע גם אפשרות לצרף עותקים לבקשות במקום המקור, כפי שהיה עד כה. גם על ידי הוספת אמנות. 34, ניתן ליצור עיצוב קונסטרוקציה גם בגרסה אלקטרונית, אשר יחייב עיצוב כזה להיות מודבק בחתימה אלקטרונית מוסמכת על ידי הגוף המאשר את התכנון.

דוגמה 1.

גברת אנה קיבלה מדודתה חלקת אדמה והחליטה להשתמש בה. לפיכך בכוונתה להקים בית בשטח של 200 מ"ר עליו. בזכות התיקון לחוק הבניה, ניתן לקבל היתר בנייה על ידי המבקש במסגרת הבקשה המקוונת ללא צורך בהגשת מסמכים באופן אישי במשרד.

בקשה אלקטרונית בתהליך בנייה – הגשה

ניתן להגיש בקשה אלקטרונית בתהליך הבנייה דרך אתר הבנייה האלקטרונית הנ"ל, בו קיימים בנוסף 8 טפסים שונים הזמינים החל מה-1 ביולי. עם זאת, על מנת לשלוח ביעילות בקשה אלקטרונית בתהליך הבנייה לרשות מינהל אדריכלות ובנייה, עליך:

 1. למלא את הטופס המקוון;

 2. צרף קבצים מצורפים בפלטפורמת e-PUAP;

 3. להשתמש בפלטפורמת e-PUAP, למשל באמצעות פרופיל מהימן, כדי ליצור חתימה אלקטרונית;

 4. לשלוח את הטופס המלא בצירוף מצורפים למשרד.

במקרה של בקשה להיתר בנייה (PB-1), הגורמים המוסמכים להגישו הם המשקיע או עורך דינו של המשקיע. עם זאת, המשקיע עשוי להיות:

 1. אדם טבעי,

 2. אדם משפטי,

 3. יחידה ארגונית ללא אישיות משפטית.

ביישום נתון, יהיה צורך לציין נתונים הנוגעים ל:

 1. משקיע,

 2. עו"ד,

 3. השקעה מתוכננת (סוג, שם, כתובת או פרטי רישום).

בנוסף, בגרסה האלקטרונית יהיה צורך לצרף את הקבצים המצורפים הנדרשים, כגון:

 1. עיצוב מגרש או אזור פיתוח,

 2. החלטות על תנאי פיתוח,

 3. עיצוב אדריכלי ובנייה,

 4. אישור על תשלום האגרה.

יישום אלקטרוני בתהליך הבנייה - סוגים

במסגרת שירות הבנייה האלקטרונית, ניתן להגיש החל מה-1 ביולי 2021 את הבקשות הבאות:

 1. בגין חריגה מתקנות טכניות ובנייה,

 2. לקבלת היתר בניה עם תוכנית פיתוח חלקה או שטח מצורפת ותכנון אדריכלי ובנייה,

 3. להחלטה נפרדת לאשר תכנון מגרש או קרקע או תכנון אדריכלי ובנייה,

 4. לשינוי היתר הבנייה,

 5. לקבלת היתר בניה עבור חפץ בנייה זמני,

 6. ליזום הליך לגליזציה פשוט,

 7. עם סיום הבנייה,

 8. לקבלת היתר אכלוס.

החל מ-5 ביולי 2021, ניתן יהיה להודיע ​​על עבודות הבנייה או הבנייה עם תכנון פיתוח הקרקע או המגרש וכן עם התכנון האדריכלי והקונסטרוקטיבי.

התחל תקופת ניסיון חינם של 30 יום ללא כל תנאים!

דוגמה 2.

מר יאנוש, כמשקיע של השקעת בנייה גדולה הנוגעת לבנייני דירות, השלים את העבודות ובקרוב יוכל להפעיל את הבניין לשימוש. כדי לדווח על סיום הבנייה הוא יכול להיעזר בשירות הבנייה האלקטרונית ולהגיש הודעה אלקטרונית על סיום הבנייה, שתשפר ותזרז משמעותית את ביצוע הבנייה לשימוש.

עם זאת, מפברואר 2021, ניתן להגיש בקשות, למשל:

 1. היתרי הריסה,

 2. הודעות על עבודות בנייה (לא מחייבות צירוף תוכנית פיתוח חלקה או עיצוב קרקע וכן עיצוב אדריכלי ובנייה),

 3. הודעות הריסה,

 4. העברת החלטת היתר הבנייה,

 5. הודעות על התאריך המיועד של תחילת עבודות הבנייה,

 6. הגשת בקשה להכנת תכנית מקומית או לשינוי תכנית מקומית

דוגמה 3.

למר ערק היו מבני משק ומוסך בחלקתו, שדווחו והופיעו במפות הרשמיות. הוא רוצה לבנות בית חדש ועליו להרוס את המתחם הקיים. במקרה זה הוא רשאי להגיש הצהרה אלקטרונית על הריסת מבנים באמצעות שירות הבנייה האלקטרונית.

בסיס משפטי

החוק מיום 7 ביולי 1994 - חוק הבניה