הוצאה לפועל לפי שטר נוטריון - כיצד ניתן להיכנע לה?

שֵׁרוּת

 

תקנון סדר הדין האזרחי קובע את האפשרות לבצע אמצעי כגון הוצאה לפועל על פי שטר נוטריוני, שבמקרה כזה עשוי להיות גם כותרת אכיפה וגם כותרת אכיפה. מטרת פעולה כזו היא לאפשר ביצוע מהיר הרבה יותר של הוצאתו לפועל של עורך הדין כנגד רכושו של החייב. במקרה כזה נשמט שלב בחינת תקפות תביעת הנושה על ידי בית המשפט.

מהי אכיפה בשטר נוטריוני?

בפשטות, כל ההליך מסתכם בכך שהחייב מפרסם הצהרת רצון להגיש הוצאה לפועל בצורת שטר נוטריוני. על הנושה, לאחר שקיבל שטר כזה, לפנות עמו לבית המשפט על מנת לקבל סעיף הוצאה לפועל. בשלב זה, בית המשפט רק יבחן את ההיבטים הפורמליים של המעשה. לאחר מכן, הנושה רשאי כבר להגיש בקשה לעורך הדין לפתיחת הליכי הוצאה לפועל נגד החייב. במערכת כזו ניתן להסיק כי ההכרזה על הגשה לאכיפה בשטר הנוטריוני מחליפה פסק דין חלוט.

אכיפה בשטר נוטריוני – תנאים פורמליים של שטר

על מנת להפוך שטר נוטריוני לאכיפה, יש לעמוד בתנאים הבאים:

  • על החייב להיכנע מרצונו לאכיפה על פי שטר נוטריוני. מעשה זה חייב לכלול את החובה לשלם סכום כסף, לשלם חפצים או חובת מסירת פריטים המסומנים בנפרד. כמו כן, על השטר להכיל מועד בו על החייב למלא את התחייבויותיו,
  • על החייב להיכנע מרצונו לאכיפה בחוק, ומעשה זה צריך לכלול חובה לשלם סכום כסף הנקוב בו או מסומן בסעיף הצמדה למדד. יחד עם זאת, בשטר הנוטריוני יש לפרט את התנאים שיאפשרו לנושה לפתוח בהליכי הוצאה לפועל נגד החייב ואת המועד בו יוכל הנושה להגיש בקשה לסעיף הוצאה לפועל.
  • על בעל הנכס המגובה במשכנתא או על הנושה של התביעה המגובת במשכנתא להגיש מרצון הוצאה לפועל כנגד הנכס או התביעה המשועבד כדי להשביע רצון של בעל המשכנתא. בשטר הנוטריוני מצוין גם סכום התביעה, הרשאת הנושה לפתוח בהליכי הוצאה לפועל והמועד בו יוכל הנושה להגיש בקשה למתן סעיף הוצאה לפועל למעשה.
  • בעל מטלטלין המשועבד במשכון רשום או במשכון חייב להיכנע מרצונו לאכיפת הרכיבים המשועבדים על מנת לרצות את בעל המשכון. על השטר הנוטריוני להכיל את סכום התביעה, את הסמכת בעל המשכון לפתוח בהליכי הוצאה לפועל ואת המועד בו רשאי הנושה להגיש בקשה להכרזת הוצאה לפועל.

אכיפה בשטר נוטריוני - יתרונות

אחד היתרונות של מוסד זה הוא שהנושה נמנע מהליכי חובה בבית המשפט לשם קבלת פסק דין המתיר ביצוע. זה מביא להפחתת זמן ההחלמה וללא ספק לפישוט של התהליך כולו. זאת ועוד, בדרך זו, בגלל מהירותה, היא מרוויחה פעמים רבות מהקדמת נושים אחרים של אותו חייב. אין ספק שהגשת הצהרה כזו משפיעה גם על המוטיבציה של החייבים בכל הנוגע למתן טובות הנאה, שכן הם מודעים לכך שבמקרה של אי עמידה בהתחייבויות כלפיהם, ניתן לבצע הוצאה לפועל ללא הליכים מוקדמים בבית המשפט.
החיסרון היחיד שניתן לציין בעניין זה הוא שקבלת ערובה כאמור כרוכה בעלויות ניכרות ואין הנושה יכול להביא בחשבון את הפטור מכיסוין. בשל הדרישה לטופס נוטריון, על הנושה לשלם את שכר הטרחה של הנוטריון לנוטריון.