ספר אלקטרוני: תיקונים לחוק המס

הורד

פקודת המס היא המעשה המשפטי החשוב ביותר לפי חוק המס. כאן, נישומים יכולים למצוא את המידע הדרוש על התחייבויות לרשויות המס, הליכי בקרה ופעולות אימות אחרות.

לכן, חשוב ביותר כי שנת המס 2014 מביאה את הנישומים לתקן את קוד המס. השינויים אומצו על ידי מועצת השרים ביום 18 במרץ 2014 וייכנסו לתוקף לפני סוף שנה זו.

תיקון פקודת המס - נימוקים

כפי שציין משרד האוצר, מטרת התיקון לחוק פקודת המסים היא להכניס שינויים רציונליים לשיפור פעולתו של מנגנון המס והפיסקאלי במדינה. השינויים ישפרו את תפקוד רשויות המס ואת נגישותן לנישומים, יחמירו את מערך גביית המס ויצמצמו את הסבירות להונאת מס.

תיקון חוק המס - מה זה נוגע?

התיקון קובע שינויים רבים שחלקם חורגים מתחום פקודת המסים בלבד. החשוב שבהם יעסוק:

  • ייפוי כוח כללי,
  • פרשנויות אינדיבידואליות,
  • מרשם משכונות האוצר,
  • הרחבת הגישה של משרד המס למידע בנקאי,
  • פורטל מס,
  • סעיף נגד הימנעות ממס.

להוריד:

pdf
תיקונים לפקודת המס.pdf תיאור: השלמה ידנית docx
תיקונים לקוד המס.docx תיאור: עריכה, הדפסה, שמירה