ספר אלקטרוני: מע"מ ב-2014

הורד

מס ערך מוסף - המוכר לכולם כמע"מ - הוא היטל המכסה את רוב העסקאות. מס זה משולם לא רק על ידי יזמים וישויות משפטיות אחרות, אלא גם על ידי כל הצרכנים אשר, למשל, מבצעים רכישות בחנות מקומית. כדאי לדעת כיצד מתייחסים למס הזה - במיוחד מאז שנת 2014 הכניסה בו שינויים מהפכניים למדי.

מס מע"מ - מאיפה הוא הגיע?

כיום, המס על סחורות ושירותים כה נפוץ עד שרובנו לא חושבים על מקורו. כדאי לדעת שההיסטוריה שלו לא כל כך ארוכה כמו שזה נראה - המע"מ רק בן 60 השנה. בשנת 1954 הונהג סוג זה של היטל לראשונה בצרפת. בשל הקהילה הכלכלית האירופית, שהציגה את ההנחיות הרלוונטיות ב-1967, החל להחיל מע"מ בכל אירופה.

בפולין, המע"מ הופיע לראשונה ב-1993, כאשר החוק על מס על סחורות ושירותים נכנס לתוקף ב-8 בדצמבר. לפיכך, הוא החליף את מס המחזור שנעשה בו שימוש בעבר. החוק תוקן פעמים רבות ונחקק שוב ב-11 במרץ 2004, כאשר עקב הצטרפותה של פולין לאיחוד האירופי, היה צורך להתאים את התקנות הלאומיות להנחיות האיחוד האירופי.

חוק מס על סחורות ושירותים

הוראות חוק מס ערך מוסף הן המעשה המשפטי הבסיסי המסדיר את רוב הנושאים הקשורים למס זה. הוא מכיל הנחיות מי חייב במע"מ ומי יכול ליהנות מהפטור, אילו סחורות ושירותים יכולים להימנע ממיסוי וכיצד לתעד עסקאות. מתחילת שנת 2014, כולל החוק גם את רוב ההוראות המסדירות את עקרונות הוצאת החשבוניות. הוא גם מסביר את ההתנחלויות המסובכות לכאורה בתחום מס התשומות והפלט.

ב-1 בינואר וב-1 באפריל 2014, הופיעו שינויים משמעותיים בחוק, שהשפיעו על רוב משלמי המסים. הם כיסו הן את המס עצמו, את תאריכי ניכויו והן את החשבוניות. חלו שינויים מהותיים בתחום הרכב והאפשרות לניכוי מס במקור על הוצאות שנגרמו עליהם. לכן כדאי להכיר את התיקונים שנכנסו לתוקף בתחילת שנת המס החדשה כדי להיות בטוחים שההתחשבנות מתבצעת כהלכה.

להוריד:

pdf
מס מע"מ 2014..pdf תיאור: השלמה ידנית docx
מס מע"מ 2014 .. מסמך תיאור: עריכה, הדפסה, שמירה