ספר אלקטרוני: מס הכנסה אישי

הורד

מס הכנסה אישי (PIT) הוא אחד מההיטלים הציבוריים הנגבים ביותר בפולין - רק מס הכנסה ומס ערך מוסף פופולריים באותה מידה. אופן קביעת סכומו וגבייתו מוסדרת בחוק מס הכנסה מיום 26 ביולי 1991.

מס הכנסה אישי - מי הנישום?

התשובה פשוטה - מס הכנסה אישי משולם על ידי גורמים ללא אישיות משפטית, כלומר אנשים טבעיים. סעיף 3 לחוק מציין את קבוצת האנשים הטבעיים החייבים במס. אלו הם מי שעבורם הרפובליקה של פולין היא מקום מגורים, ללא קשר מהו מקור הכנסתם והאם הפעילויות שמביאות להם הכנסה מתבצעות בפולין או בחו"ל. הגדרת מקום המגורים חשובה בהקשר זה. הדרך הקלה ביותר להגדיר זאת היא טריטוריה שבה כל הפעילויות האנושיות מתרכזות, או מקום שבו הוא מבלה יותר מ-183 ימים במהלך שנת מס.

כל האנשים שעובדים על פי חוזה עבודה, חוזים במשפט אזרחי, או שמנהלים בעצמם שותפויות יחיד או שותפויות במשפט אזרחי, חייבים במס הכנסה אישי, בתנאי שמקום מגוריהם הוא בפולין.

מס הכנסה אישי - איך מחשבים?

גובה מס ההכנסה האישי תלוי בהכנסה שהרוויח הנישום. בהכנסה אנו מתכוונים להכנסה בניכוי העלויות שנגרמו לנישום על מנת להשיגה.

שיעורי מס ההכנסה אינם זהים לכולם ותלויים בצורת ההסדר שבחר הנישום.

על פי הכללים הכלליים, אדם טבעי פטור ממס הכנסה אם ההכנסה השנתית אינה עולה על הסכום הפטור ממס החל בשנה נתונה. כל דבר העולה על סכום זה ונמוך מ-PLN 85,528 חייב להיות מחויב במס בשיעור של 18% מהמס. סכומים גבוהים יותר כבר כפופים לשיעור מס של 32%.

במידה והנישום בחר במס אחיד, ללא קשר לבסיס המס, ישלם מס בסך 19% מההכנסה. במקרה של מיסוי באמצעות סכום חד פעמי רשום, השיעור תלוי בסוג העסק ויכול להיות 3%, 5.5%, 8.5%, 17% או 20%.

מס הכנסה אישי - חובות נישום

החובה החשובה ביותר של הנישום היא ניכוי מקדמות במס הכנסה, חודשית או רבעונית, בהתאם לשיטת המיסוי. במהלך השנה אין עליו להגיש הצהרות ובתום שנת המס עליו להגיש למשרד הצהרה שנתית המסכמת את כל התקופה. על בסיסו, ניתן להסדיר תשלומי חסר או תשלומי יתר.

להוריד:

pdf
ספר אלקטרוני - הכל על מס הכנסה.pdf תיאור: השלמה ידנית docx
ספר אלקטרוני - הכל על מס הכנסה אישי.docx תיאור: ערוך, הדפס, שמור