פעילות עסקית, חוזה עבודה ותשלום מראש PIT

מס שירות

במצב בו יזם המנהל עסק מועסק אף הוא במסגרת חוזה עבודה, נשאלת השאלה לגבי הסדר נכון של מקדמות למס הכנסה, ובפרט לגבי התחשבות בגובה הפחתת המס.

מכיוון שגם התכנית לחישוב מקדמת מס הכנסה (עם כללים כלליים) עבור הפעילות הנערכת לוקחת בחשבון את הפחתת ההכנסה החייבת בסכום המפחית את המס (PLN 556.02) וגם התכנית לחישוב המס לעובד כוללת 1 /12 מהסכום המופחת מס בכל חודש ( 46.33 PLN), יש בעיה האם הנישום יכול להשתמש בסכומים אלו הן על בסיס חוזה עבודה והן על בסיס פעילות עסקית?

התשובה היא שאסור. הסכום המפחית את המס מגיע כסכום השנתי הכולל שיש לנכות. לפיכך, על הנישום לנכות אותו מתואר אחד, אך יש לזכור שבמקרה זה העדיפות היא הפעילות, ולא המשרה המלאה.