ניהול תביעות במשפט פלילי מול תביעה דביקה?

שֵׁרוּת

לפני התיקון לתקנות, שהתקיים ביולי 2015, נקבעו בחוק הפלילי ובחוק סדר הדין הפלילי תקנות המאפשרות לנו להמשיך בתביעות האזרחיות שלנו בקשר לפשע שבוצע, אם הניזוק הגיש בקשה דביקה.

מהי תביעת דבק

תביעה דביקה הייתה אחת השיטות לניהול תביעות אזרחיות במשפט פלילי. מטרתה העיקרית הייתה לאפשר לנפגע לקבל פיצוי או פיצוי. הנפגע יכול היה להגיש תביעה כזו עד לתחילת המשפט (כלומר - עד להקראת כתב האישום על ידי התובע).

בירור תביעות רכוש

באמצעות אמצעי זה, ניתן היה לממש רק תביעות רכוש שנבעו ישירות מהפשע שבוצע, הן תביעה פרטית והן פשיעה בעצמו. בתי המשפט גם ציינו שוב ושוב כי המרדף אחר תביעות יכול להיות בעל אופי לא ממוני, ולשמש כפיצוי על הפשע שבוצע. התועלת הבלתי מבוטלת לצדדים הייתה הפטור מהוצאות ההליכים במשפט אזרחי וניהול תביעות במשפט פלילי.

חיסול תביעת ההדבקה

ב-1 ביולי 2015 נכנסה לתוקף רפורמה חדשה ששינתה את התנהלות ההליך הפלילי. אחד השינויים המשמעותיים שהוכנסו למערכת המשפטית היה פירוק מוסד תביעה דביקה, שהוגשה על ידי הצדדים במשפט אזרחי. תביעת הדבקה, על אף שנועדה לשלב בהליך אחד של שיפוט בתיק פלילי ובפיצוי או פיצוי, לא פעלה במלואה בפועל. בתי המשפט לא השתמשו מספיק באפשרות של פסקי דין פיצויים הקבועה בחוק העונשין. בנוסף, הזמן היה חיסרון נוסף של פעולת ההדבקה. ניהול הליכי בדיקה מעבר לגדר התלונה, לשם קביעת הנזק או הנזק, האריך את ההליכים, שללא ספק היווה חיסרון משמעותי בהליך כולו. אין משמעו של חיסול מוסד התביעה הדביקה כי זכויות הנפגע נסוגות לחלוטין.

מה במקום תביעת דבק?

בביטול האפשרות להגשת תובענה דביקה, הרחיב המחוקק את האפשרויות לפסוק פיצויים, פיצויים או לחילופין ריבית לטובת הנפגע. אמצעי הפיצוי הנפסק בצורה של עודף הוגדל ל- 500,000 PLN. כמו כן, זכה הנפגע לאפשרות להמשיך בתביעותיו באמצעות הגשת בקשה לפיצויים. בקשה כזו ניתן להגיש עד תום הדיון.