גילוי נכסי החייב - מהו?

שֵׁרוּת

גילוי נכסי החייב הוא אחד מהמכשירים היעילים המשמשים בהליכי הוצאה לפועל. לנושה הזכות להגיש בקשה כאמור בכל שלב של הליכי ההוצאה לפועל וכן לפני תחילתם ולאחריו. בנוסף לנושה, רשאי בית המשפט להגיש את הבקשה (במקרה של הליכי הוצאה לפועל בעצמו) ובחלק מהמקרים גם את התובע, הארגון הלא ממשלתי והפקיד.

בקשה לגילוי נכסי החייב

במצב בו טרם נפתחו הליכי הוצאה לפועל, על הנושה, בבואו להחליט על הגשת בקשה לגילוי נכסי החייב, להגיש צו הוצאה לפועל ולהוכיח בבקשה כי לא ניתן לקיים תביעתו מטעם החייב. נכסים המוכרים לו כרגע. דומה המצב גם במקרה של הגשת בקשת גילוי בהליכי הוצאה לפועל, דהיינו עליה להוכיח כי אין די ברכוש שנתפס על מנת לעמוד בתביעתו. לאחר הגשת בקשה כזו, בית המשפט בוחן אותה פורמלית ובמידה ואין התוויות נגד (פגמים פורמליים) הוא קורא את הצדדים לישיבה. במהלך הפגישה רשאי הנושה לשאול את החייב שאלות לגבי נכסיו ומקום אחסונו.

גילוי נכסי החייב – מושב

נוכחות החייב באסיפה הינה חובה, אך אם למרות ההודעה הנכונה על המועד, החייב לא התייצב ואינו מספק נימוק, רשאי בית המשפט להטיל עליו קנס, להורות על הבאתו לבית המשפט או אפילו, במקרים קיצוניים, להיעצר עד חודש אחד. הסנקציות הנ"ל משפיעות ללא ספק על האפקטיביות של מוסד גילוי הנכסים.

גילוי נכסי החייב - מהו?

גילוי נכסי החייב מורכב מכך שעל החייב לרשום את כל רכושו בטופס, לרבות המקום בו הוא נמצא. לעתים רחוקות מאוד, למרות שזה אפשרי, גילוי נעשית בעל פה והוא מוזן בפרוטוקול.

גילוי נכסי החייב משמש לא רק במקרה של קצבאות כספיות, אלא גם באכיפת קצבאות שאינן מזומן (למשל כאשר החייב מסתיר פריט שיש למסור לנושה).

יש לזכור כי הבקשה לגילוי נכסי החייב אינה קוטעת את תקופת ההתיישנות.