האם ההוצאות לרכישת כרטיסי חיוג יכולות להיות הוצאה של החברה?

אתר אינטרנט

כיום, טלפון חיוני לניהול יעיל של העסק. לכן, יזמים תוהים לא פעם האם ניתן לחשב הוצאות לרכישת כרטיסי טלפון ורכישת טלפון כעלויות הניתנות לניכוי מס והאם ניתן לנכות מע"מ מהוצאות אלו?

הוצאות רכישת כרטיסי חיוג - מתי הן העלות?

אם הטלפון הנרכש משמש בפעילות עסקית, אזי ליזם הזכות לכלול את כל ההוצאות הקשורות לשימוש בו (למשל הוצאות רכישת כרטיסי טלפון) כעלויות הניכויות במס.

ככלל, עלויות הניתנות לניכוי מס הן עלויות שנגרמו לנישומים על מנת להשיג הכנסה או לשמור או להבטיח מקור הכנסה, למעט עלויות הרשומות כעלויות שאינן ניתנות לניכוי (סעיף 22(1) לחוק מס הכנסה. ). כפי שצוין בעבר, בימינו הטלפון הוא כלי הכרחי לניהול עסק, ההוצאות הקשורות בו הן בהחלט עלות הקשורה בהכנסתו של היזם.

באילו תנאים יש לעמוד כדי לכלול הוצאות עבור רכישת כרטיסי טלפון וטלפון כעלויות?

עם זאת, יש לציין כי על מנת שניתן יהיה לספור בקלות את ההוצאות בגין רכישת טלפון וכרטיסי טלפון המשמשים להטענתו כעלויות ניכוי מס, יש צורך לשייך את הטלפון לחברה (כך המספר המוקצה לכרטיס בטלפון זה צריך להיות רשום בחברה). אם לא מתקיים תנאי זה - וכך היזם משתמש בטלפון פרטי לשיחות עסקיות - כדי שיוכל לנצל את הזכות לכלול הוצאות אלו כעלויות, יש צורך בחיוב המאשר את השיחות שבוצעו ממספר נתון. זאת, בשל החובה להוכיח את הקשר בין ההוצאות שהוצאו לפעילות העסקית המתנהלת.

זאת ועוד, אם היזם רשום כנישום פעיל במע"מ, יש לו זכות לנכות את מס הערך המוסף שנגבה ברכישת טלפון וכרטיסי טלפון. ניכוי כזה נעשה על פי עקרונות כלליים, כלומר עד כמה מכשיר הטלפון משמש לפעילות עסקית.