האם כאשר שוכרים דירה פרטית כמשלם מע"מ, יש להנפיק חשבוניות?

מס שירות

השכרת דירה או חלק ממנה היא דרך טובה ומתורגלת לרוב להשיג הכנסה נוספת. עם זאת, במקרה של יזמים שהם משלמי מע"מ פעילים, חשוב מאוד שהשכרה כזו תתועד והוכחה כראוי לצרכי מס. העובדה שהפעילות מספקת שירות שונה מהותית מהשכרה והדירה אינה רכוש תאגידי, אינה רלוונטית.

מדוע השכרת דירה חייבת במע"מ?

כדי להבין מדוע שכירת דירה פרטית צריכה להיות חייבת במע"מ, שימו לב להגדרת הפעילות הכלכלית באמנות. 15 שניות 2 לחוק מע"מ. לפי הוראה זו, פעילות כלכלית היא כל פעילותם של יצרנים, סוחרים, נותני שירותים, לרבות קוצרים וחקלאים, וכן פעילות בעלי מקצועות חופשיים. פעילות כלכלית כוללת, בפרט, פעילויות המורכבות משימוש בסחורות או בנכסים בלתי מוחשיים באופן רציף למטרות מסחריות.

לפי הגדרה זו יש לראות בהשכרת דירה שימוש מסחרי מתמשך בסחורה. לכן, על היזם לתעד הכנסה כזו בעזרת חשבוניות ולאחר מכן לקחת אותה בחשבון בעת ​​הפקת הצהרות מס.

בחירת התעריף הנכון

שיעור המע"מ הוא היבט חשוב נוסף בהשכרת נכס. העובדה שהיזם צריך לכלול את דמי השכירות בהצהרת המע"מ אינה אומרת בהכרח שיש לשלם את המס.

סעיף 43 שניות 1. נקודה 36 לחוק מע"מ קובעת כי שירותים בתחום השכרת או השכרה של מקרקעין (או חלק ממקרקעין) בעלי אופי למגורים עבור חשבונו, אך ורק למטרות דיור, פטורים ממיסוי עם מס על טובין ושירותים. . במקרה זה, היזם מוציא למעשה חשבוניות לשוכרי המשנה שלו, אך מחיל עליהם את שיעור המע"מ "לשעבר". בנוסף, ההכנסה מדמי שכירות מוצגת בהצהרה כהכנסה פטורה ממס.

עם זאת, הפטור לעיל אינו חל על סוגים אחרים של שכירות - כגון מוסכים, מסחר או מגורים, אלא למטרות שאינן דיור. במקרה זה יש להחיל את השיעור המקובל של 23% מע"מ.

כפי שניתן לראות, אם משלם מע"מ פעיל מחליט לשכור דירה, עליו לזכור למלא את הפורמליות. במקרה של השכרה למטרת דיור, פעולה כזו לא תשפיע בשום צורה על כספי החברה, אך עם זאת יש להציגה הן בצורת חשבוניות והן בצורת הצהרות מס.