פירוק דמי ביטוח לאומי - מי יכול ליהנות?

שֵׁרוּת

פירוק דמי ביטוח לאומי

החנינה של תרומות ZUS צפויה זה מכבר על ידי יזמים שלא שילמו תרומות ZUS בתקופה שבין 1999 ל-2009 במקרה של הפסקת פעילותם. ביום 15.1.2013 יכלו לנשום לרווחה - מאותו מועד נכנס לתוקף החוק לביטול סכומים שטרם שולמו בשל תרומות שלא שולמו על ידי גורמים המנהלים פעילות שאינה חקלאית.

הקדמת הנ"ל החוק יאפשר ליזמים למחוק חובות הנובעים מאי תשלום פנסיית חובה, נכות, תאונות, בריאות ודמי קופות עבודה. חשוב לציין, מכיוון שלא ניתן לקבוע בפועל מי נפל קורבן בפועל להחלטות מעורפלות של המוסד לביטוח לאומי, ומי לא שילם תרומות בכוונה, גם יזמים לא לגמרי ישרים יוכלו לנצל את הפחתת החוב.

מנגד, נישומים שבעת מעשה החנינה כבר שילמו את סכום חובם, לא יוכלו לגבות את הכסף ששולם.

איך אתה יכול לנצל את הביטול

איך אתה יכול להרוויח מביטול? קודם כל, כדאי להתחיל עם הגשת תיעוד ל-ZUS. בהתאם לשאלה האם הנישום פועל ב-1 בספטמבר 2012 וביום הגשת הבקשה, התיעוד ייראה מעט שונה. כשהעסק שלך סגור, מספיק להגיש בקשה למחיקת חובות במפעל. אולם אם בכל אחד מהאמור לעיל לעיתים, הנישום עדיין מנהל את עסקיו, הוא יצטרך - בנוסף לבקשה - להגיש גם:

  • הושלם "טופס המידע שיש לספק בעת הגשת בקשה לסיוע דה-מינימי",
  • הושלם "טופס המידע שמסר המבקש - במקרה של הגשת בקשה לסיוע דה-מינימי בחקלאות או דיג",
  • הצהרה המכילה את המידע הדרוש לקביעת קטגוריית הדירוג,
  • תעודה / הצהרה על סיוע דה-מינימי שניתן או הכרזה על אי קבלת סיוע דה-מינימי.

לנישום עומדים עד 24 חודשים להגשת המסמכים הנ"ל מיום כניסת המעשה לתוקף - כלומר בפועל מיום 15.1.2013. המצב שונה מעט במקרה של יזמים אשר לאחר הכניסה בתוקף המעשה, ניתנה החלטה בעניין:

  • בכפוף לביטוח סוציאלי חובה,
  • גובה החוב בגין דמי ביטוח סוציאלי חובה לתקופה מיום 1.1.99 ועד ליום 28.2.09,
  • העברת אחריות ליורש או לצד שלישי.

במצב כזה, המועד להגשת הבקשה הינו, ככלל, 12 חודשים ממועד קבלת ההחלטה סופית, אלא אם התקופה הכללית של 24 חודשים ארוכה יותר.