האם ההפקדה היא הוצאה מס?

מס שירות

תשלום מקדמה בגין אספקה ​​עתידית של סחורה או שירותים, המתועדת בחשבונית מוקדמת, מעוררת ניכוי מע"מ. המוכר מחויב להוכיח את מס הפלט, וללקוח יש זכות לנכות מע"מ תשומות. במס הכנסה, תשלום המקדמה אינו מוכר כהוצאה. רק לאחר קבלת החשבונית הסופית, יוכל הלקוח לכלול את שווי הרכישה בעלויות המס. האם אותם כללים חלים על הפיקדון?

מה זה פיקדון?

הפיקדון משמש ערובה לקיום התקין של החוזה. זוהי אפוא ערובה במקרה של אי קיום החוזה של צד אחד. עם זאת, הוא אינו חלק מהמחיר ובעיקר בעל אופי החזר. לפיכך, אין מדובר במושג מקדמה (כל עוד אופי הפיקדון ששולם לא שונה על ידי הצדדים לחוזה). זה גם יטופל אחרת מהמקדמה מבחינת הסדרי מס.

ערבות חוזה ומע"מ

כיוון שהפיקדון ניתן להחזר, הוא אינו מעורר חובת מע"מ. היזם המשלם אותו לא יוכל לנכות מע"מ משווי הפיקדון. ראשית, עבור תשלום הפיקדון הוא לא יקבל חשבונית מע"מ כפי שקורה בתשלום המקדמה. רק אם הצדדים לחוזה החליטו כי ערבות הביצוע ששולמה תיחשב בסכום הקרן המגיעה עבור הסחורה או השירות, ולפיכך כלולה איכשהו במחיר, יש להתייחס אליה לצורכי מס כאל תשלום מקדמה. לאחר מכן על המוכר לתעד את קבלת התשלום בחשבונית מקדימה, שתזכה גם את הקונה בניכוי מע"מ.

עלות פיקדון ומס

כמו כן, במקרה של הסדרי מס הכנסה, הפיקדון ששולם עבור חוזה נתון אינו יכול להתייחס על ידי הלקוח כהוצאה מס. דוגמה לפיקדון יכולה להיות פיקדון. זה בדרך כלל בר-החזר באופיו ואינו מוכר לא בהכנסות או בעלויות של יזם המנהל חשבונאות פשוטה. אמנם הפיקדון לא נזכר ישירות בנוסח האמנות. אין לראות בסעיף 23 לחוק מס הכנסה, האומר על הוצאות שאינן מהוות עלות מס, אך בשל העובדה שמדובר בקבלן, עקרוני בר-השבה - כעלות הניתנת לניכוי.

לפיכך על היזם להבחין במהות התשלום שבוצע לפני קבלת הסחורה או רכישת השירות – בין אם מדובר בפיקדון או בתשלום מקדמה. הסיבה לכך היא שהסדרם לצרכי מס יהיה תלוי בכך. בעוד שבמקרה של תשלום פיקדון, האירוע לא יירשם בפנקס KPiR או מע"מ, גם אם התשלום מראש הוא תשלום מקדמה, הוא כבר גורם להשלכות מס.