האם חוסר החתימה על החשבונית הוא טעות?

מס שירות

נכון להיום, התפוצה הכלכלית כוללת גם חשבוניות לא חתומות וגם חשבוניות עם חתימות וחותמות של שני הצדדים לעסקה. עם זאת, יותר ויותר יזמים משתמשים במחזור חשבוניות אלקטרוני. עובדה זו מעוררת ספקות בקרב חלק מהיזמים, שאינם בטוחים אם החשבוניות החתומות שלהם עומדות במלואן בתקנות. בדקו האם חוסר החתימה בחשבונית הוא טעות?

אילו נתונים צריכה להכיל החשבונית?

סעיף 106ה שניות. סעיף 1 לחוק מע"מ מציין כי החשבונית צריכה להכיל, בין היתר, נתונים כגון:

 • יום הוצאה לאור;
 • מספר עוקב מסדרה אחת או יותר המזהה באופן ייחודי את החשבונית;
 • השמות הפרטיים והמשפחה או השמות של הנישום וקונה הטובין או השירותים וכתובתם;
 • המספר לפיו מזוהה הנישום לצרכי מס;
 • המספר לפיו מזוהה רוכש הטובין או השירותים לצרכי מס או מס ערך מוסף שלפיו קיבל את הטובין או השירותים;
 • תאריך האספקה ​​או השלמת אספקת הסחורה או ביצוע השירות או תאריך קבלת התשלום האמור באמנות. סעיף 106ב. 1 נקודה 4, אם צוין תאריך כזה ושונה מתאריך הוצאת החשבונית;
 • שם (סוג) של טובין או שירותים;

 • מידה וכמות (מספר) של סחורה שנמסרה או היקף השירותים הניתנים;
 • מחיר היחידה של סחורה או שירות ללא סכום המס (מחיר יחידה נטו);
 • גובה הנחות או הנחות מחיר כלשהן, לרבות בצורת הנחה בתשלום מוקדם, ובלבד שאינן כלולות במחיר היחידה נטו;
 • שווי הטובין שסופקו או השירותים שבוצעו, המכוסים בעסקה, למעט סכום המס (שווי מכירה נטו);
 • שיעור מס;
 • סכום שווי המכירה הנקי, בחלוקה למכירות הכפופות לשיעורי מס בודדים ומכירות פטורות ממס;
 • סכום המס על סכום שווי המכירה הנקי, בחלוקה לסכומים הקשורים לשיעורי מס בודדים;
 • הסכום הכולל לתשלום.

האם חוסר החתימה על החשבונית הוא טעות?

קטלוג הנתונים הנ"ל שיש לכלול בחשבונית הינו קטלוג פתוח, כלומר בנוסף לנתונים אלו, רשאי המנפיק להציב על החשבונית אלמנטים נוספים, לרבות, למשל, חתימות וחותמות.

יש לזכור כי משנת 2004, קבלנים אינם מחויבים לחתום על חשבוניות שהופקו והתקבלו. גם אין צורך לשים עליהם חותמת חברה. המשמעות היא שהעדר חתימה על החשבונית אינה טעות. השינוי בתקנות נגרם עקב הצטרפותה של פולין לאיחוד האירופי, ובכך - הצורך לסנכרן את התקנות הלאומיות עם תקנות הקהילה.

חשבונית עם חתימה לעומת אין חתימה על החשבונית - הבדלים

למרות שחשבונית עם חתימה היא חשבונית ללא חתימה, זה שונה בפועל. במצב בו נותן החשבונית יפנה את התיק לבית המשפט בשל חובות שלא שולמו, החשבונית שטרם שולמו עליה חתום הקבלן תהווה ראיה בתיק באופן אוטומטי. לעתים קרובות במצב כזה, החלטת בית משפט פשוט מוציאה צו תשלום. מצד שני, מסמך לא חתום (למשל חוסר חתימה על חשבונית) אינו מהווה ראיה שאין עליה עוררין בתיקי בית משפט. וכך - לבית המשפט יהיה צורך לשמוע את הצדדים, לגבות ראיות וכו'. כמובן שזה כרוך בהרבה יותר זמן.

לסיכום, היעדר חתימה על החשבונית אינה טעות, כי המסמך אינו חייב להיות חתום על ידי המנפיק והמקבל או חותמות החברה שלהם. חשבונית כזו - ובלבד שהיא מכילה את כל הרכיבים המפורטים בחוק - תואמת באופן מלא את הוראות המסמך החשבונאי. הוא אינו שונה ממסמך חתום בנסיבות רגילות, אך הופך מעט פחות "בעל ערך" מחשבונית חתומה כאשר הצדדים פונים לבית המשפט.