אחריות חברתית בחברה קטנה

שירות העסק

אחריות חברתית (CSR) נכנסת בהדרגה לחברות קטנות ובינוניות בפולין. למרות שזה עדיין נתפס לעתים קרובות כפעילויות הגנה על הסביבה וצדקה, עדיין נחשב מרכיב באסטרטגיית השיווק, מעסיקים הופכים מודעים יותר ויותר לאחריות החברתית של החברות שלהם. ארגונים בונים מחדש את האסטרטגיות שלהם תוך התחשבות לא רק ביעדים כלכליים, אלא גם באסטרטגיות של אחריות חברתית. עסק אחראי חברתית נוגע לכל הפעילויות שמבצעת החברה. הוא כולל יחס מוסרי לספקים, עובדים ולקוחות, פרסום הוגן והגנת הסביבה וכן את השפעת פעילות החברה על סביבתה הקרובה, כלומר הקהילה המקומית. אחריות חברתית היא אסטרטגיה ארוכת טווח. באמצעות ביצוע פעילות אחריות חברתית, חברות בונות את התדמית החיובית שלהן בעיני הקהילה בה הן פועלות, והיוזמות הננקטות קשורות לטובת המשקיעים, אשר כתוצאה מכך עשויות להשפיע באופן משמעותי על תוצאות החברה.

גם עמדות הצרכנים משתנות. צעירים אינם צרכנים פסיביים, אלא אזרחים וצרכנים מושכלים ופעילים. הם רוצים לדעת כמה שיותר על האחריות החברתית של החברות שהמוצרים שלהן הם משתמשים.הודות למהירות המדיה החברתית, חוות הדעת על התנהגות לא אתית של החברה מוצאת את דרכה מיד לתחום רחב של תגובות, גורמת להתנגדות מצד משתמשי האינטרנט ולרוב מתורגמת לירידה במכירות.

הבסיס עליו בנויה התרבות הארגונית הוא קוד הערכים של החברה. ערכים מוגדרים בבירור שיהיו הבסיס לכל החלטה עסקית שתתקבל הופכים את העובדים למוטיבציה ונאמנים יותר לחברה. העובדים מעריכים את התרבות האתית של החברה. כבוד יומיומי, אווירה טובה וכללי התנהגות ברורים וכן פעילויות אחריות חברתיות משותפות של ההנהלה והעובדים מחזקים את החברה, גורמים לעובדים להרגיש טוב יותר בסביבת העבודה ולזהות אותם יותר עם המעסיק. לכן חברות מארגנות יותר ויותר התנדבות עובדים. מהותו היא להקדיש את זמנם של העובדים לעבודה ללא תשלום עבור קהילה אחרת. אלו יכולות להיות פעילויות חינוכיות והדרכה, עזרה בבתי יתומים ועזרה בצורת פעילות משותפת לטובת מוסד נתון, קידום אורח חיים בריא וספורט, האכלת בעלי חיים בחורף. ישנם צרכים והזדמנויות רבות לפעילות אחריות חברתית, גם לחברות שאינן יכולות להקצות תקציבים גדולים לפעילויות מסוג זה.

בתחילת השנה הוציא פורום עסקים אחראים פרסום שני המוקדש לנושאים אקטואליים בתחום האחריות החברתית התאגידית ותופעות המשפיעות על צורתה העתידית - CSR Trends 2014. כל אחת משבע המגמות שהוצגו (חדשנות רחוקה ומבוזרת, Do ולדבר - דגש על מעורבות בעלי עניין, ערים כמחוללות שינויים בחשיבה על פיתוח בר קיימא, XYZ - האלפבית של האתגרים הדמוגרפיים, שרשרת אספקה ​​- עבודה ברמת הבסיס, אקולוגיה של העתיד ודיווח) מלווה בהערות של מומחים המתארים המצב הנוכחי באזור נתון ויכול להוות בסיס ידע לחברות שרוצות להתחיל אחריות חברתית ומחפשות ידע מעמיק בנושא זה.

מחברת: רנטה ורונה, ראש סוכנות PRIME IMAGE