סימן מסחרי – בדקו מהן שיטות ההגנה היעילות

שֵׁרוּת

בפולין, רישום סימני מסחר בודדים הוא עדיין לא תופעה פופולרית. רוב היזמים שאפילו מודעים לחשיבות של זיהוי חברה על בסיס סימנים, אינם מחליטים לרשום סימן מסחר משלהם. אולי הליך הרישום או פשוט המחיר מפחיד אותך. גישת היזמים אמורה להשתנות בתקנות חדשות הקובעות את פישוט הליך אימות הרישום והורדת מחירו. כתוצאה מכך, יותר יזמים ירשמו את הסימן המסחרי שלהם.

סימן מסחרי - צעדים ראשונים

היקף השינויים בתקנות הוא לכסות את תקנות המקור הבינלאומיות הנוגעות לבקשות והגנת פטנטים. נכון להיום, האפשרות להגשת סימן מסחר בהגנה בינלאומית אפשרית רק לאחר רישום מוקדם של הסימן בשטח המדינה. האחראי על קבלת רישומי סימני מסחר הוא משרד הפטנטים של הרפובליקה של פולין.

נכון להיום, אימות סימן המסחר הרשום בהליך הרישום הלאומי כפוף לבחינה של הנחות יסוד מוחלטות ויחסיות של הגנת סימן המסחר כאחד. פישוט הנהלים הוא לאפשר השמטת ההנחות היחסיות הנוגעות לאימות הסימן ביחס לקיומם של סימנים דומים או זהים קודמים השייכים לגורמים אחרים.בחינת ההנחות היחסיות התבררה כלא אפקטיבית בפועל, כפי שמעידה למשל ממספר המחלוקות בין מתחרים הזכאים לסימני מסחר דומים.

הטבות רישום

ההפחתה בעלויות רישום סימן מסחר נוגעת לסימני מסחר קהילתיים הרשומים במשרד להרמוניזציה בשוק הפנימי (OHIM) באליקנטה. לאחר רישום הפטנט, הסימן המסחרי הרשום מוגן בכל שטח האיחוד האירופי. עם זאת, לא ידוע אם הוזלת מחירי הרישום תבוא לידי ביטוי גם במקרה של הליכים מקומיים. במשרד הפטנטים הפולני, דמי הרישום הראשונים לסימן המסחר הבסיסי הם 550 PLN. יזמים עם חתימה אלקטרונית יכולים להירשם אונליין (העמלה נמוכה יותר ומסתכמת ב-PLN 500).

במציאות הכלכלית הנוכחית, סימן מסחר הוא מרכיב חיוני המאפשר הבחנה ממוצרים אחרים מאותו סוג. לרוב הוא מהווה בסיס לקידום או בניית תדמית החברה עצמה ומוניטין המותג. סימן מסחר יכול אפוא להיות קלף מיקוח בתחרות בשוק. לפיכך, יש לשקול השקעה בהגנת פטנט, שתבטל את האפשרות לשכפלה שלא כדין.