חשבונית שגויה, פגומה או אבדה

מס שירות

במהלך הפעילות העסקית שגיאות בחשבוניות המע"מ המתקבלות הן תכופות למדי, הן בנתוני הקונה והן במחיר או בכמות.כיצד לתקן טעויות כך שהמסמך המתקבל יהווה בסיס להכרה בהוצאה בעלויות החברה? מה אם חשבונית אבדה או פגומה? לכל מקרה נמצא פתרון.

תיקון טעויות

טעויות בחשבונית המע"מ שהונפקה ניתנות לתיקון הן על ידי המנפיק והן על ידי מקבל המסמך. הכל תלוי בסוג השגיאה. לכן אנו יכולים להיתקל במסמכים הבאים:

 • הערת תיקון - שהונפקה על ידי הקונה,
 • חשבונית מתקנת - שהונפקה על ידי המוכר.

הערת תיקון

רוכש סחורה או שירות שקיבל חשבונית או חשבונית מתקנת המכילה שגיאות רשאי להוציא חשבונית הנקראת הערת תיקון, כל עוד טעויות אלו נוגעות, במיוחד, לטעויות ב:

 • שמות ושמות משפחה או שמו או שמו הקצר של הקונה וכתובותיו,
 • מספר זיהוי המס של הקונה,
 • תאריך הנפקה או מכירה,
 • שם (סוג) של סחורה או שירות.

לא ניתן לשנות את כל הישות הכלכלית עם ההערה המתקנת.

ההערה המתקנת צריכה להכיל לפחות:

 • מספר רצף ותאריך הנפקה,
 • השמות ושמות המשפחה או השמות או השמות הקצרים של מנפיק השטר ומנפיק החשבונית או החשבונית המתקנת וכן כתובותיהם ומספרי זיהוי המס שלהם,
 • הנתונים הכלולים בחשבונית אליה מתייחסת ההערה המתקנת,
 • ציון תוכן המידע המתוקן והתוכן הנכון.

כדאי לזכור שטעויות קלות אינן משפיעות על יישוב מס התשומות שלנו. בהתאם לפרשנות הפרטנית שניתנה ביום 18.8.2012 על ידי מנהל לשכת המסים בקטוביץ: (...) נכונות חשבוניות מע"מ שהונפקו ומתקבלות על ידי נישומים צריכה להיקבע בעיקר על פי האם מסמכים אלה מאשרים עסקאות מסחריות בפועל. לכן, אם החשבוניות המתעדות עסקאות כוללות את מה שנקרא פגמים קלים, יש לשקול כי אין בסיס לערער על חשבוניות מע"מ רק בשל הליקויים הקלים האמורים לעיל. מדובר בסוגי הליקויים אשר אומנם גורמים לכך שהחשבונית אינה עומדת בדרישות הקבועות בתקנות, אך כשלעצמם אין בהם כדי לפגוע בחפץ ובבסיס המס. (...)

חשבונית תיקון

מסמך תיקון חשבונית מונפק במקרים הבאים:

 • כאשר לאחר הוצאת החשבונית ניתנו הנחות או הועלה המחיר,
 • במקרה של טעות במחיר, בשיעור או בסכום המס,
 • אם הקבלן החזיר את הסחורה כולה או חלקה,
 • קונה שצוין בטעות.

החשבונית המתקנת צריכה להכיל לפחות:

 • המילה CORRECTION או המילים CORRECTING INVOICE,
 • מספר עוקב ותאריך הנפקה,
 • שמות ושמות משפחה או שמות או שמות קצרים של המוכר והקונה, כתובותיהם ומספר זיהוי המס שלהם,
 • יום, חודש ושנה או חודש ושנת המכירה ותאריך ההנפקה ומספר הרצף של החשבונית המסומנת כ"חשבונית מע"מ",
 • שם הסחורה או השירותים המושפעים משינוי המחיר,
 • סכום העלייה/ירידה של ערך המחיר ללא מס,
 • סכום ההגדלה / הפחתת מס התפוקה.

עם זאת, יש לזכור כי בעת הוצאת חשבונית תיקון, עלינו לקבל מהקבלן שלנו עותק מהתיקון החתום. זהו תנאי הכרחי כדי להפחית את סכום המס המגיע.

חשבונית אבודה ושכפול חשבונית

אם חשבונית העלות אבדה או נפגעה, יש לבקש מהקבלן שכפול. נישומים המנהלים ספר מס של הכנסות והוצאות מיישבים את החשבונית הכפולה המתעדת את הרכישה באותם תנאים כמו החשבונית המקורית. לאחר מכן, המשלוח נרשם על בסיס התיאור או המפרט, ויש לרשום את ערך החשבונית הכפולה בספר ביום קבלת החשבונית הכפולה. אם המסמך המאשר הוצאת הוצאות אחרות אבד או נהרס, ועלויות אלו לא הוזמנו קודם לכן, יש לכלול אותן בחודש קבלת הכפיל.