none :

רכב בחברה ובקרה של מיסוי

רכב בחברה ובקרה של מיסוי

משלם המיסים! האם אתם משתמשים ברכב בחברה ומפחיתים 100% מע"מ? היזהרו ממשרד המס! הוא יכול לבדוק את רכבך ולבדוק אם יישובו מתבצע כהלכה! גלה עוד על זה על ידי קריאת המאמר שלנו!

מידע שנתי למבוטח - המועד האחרון למסירתו מתקרב!

מידע שנתי למבוטח - המועד האחרון למסירתו מתקרב!

מידע שנתי עבור המבוטח זמין על מנת שהמבוטח יוכל להכיר ולאשר את מצב התרומות המועברות עבורו על ידי המשלם. אילו נתונים עליו להכיל ועד איזה תאריך יש לספק אותם?

רשימה לבנה של משלמי מע"מ - בקצרה!

רשימה לבנה של משלמי מע"מ - בקצרה!

הרשימה הלבנה של נישומים במע"מ היא מערכת חדשה שתכיל מידע על נישומים רשומים, שנמחקו והוחזרו. קראו את הכתבה וגלו מתי הרשימה הלבנה של משלמי המסים תפעל!

תרומה בטופס CIT-D - מתי יש להציג אותה?

תרומה בטופס CIT-D - מתי יש להציג אותה?

תרומה היא חוזה שמטרתו להועיל למקבל ללא תשלום. עם זאת, קבלת תרומה עשויה להגדיל את בסיס המס שלך. בדוק כיצד יש לכלול את התרומה בטופס CIT-D!

none

הצהרת מע"מ אפס וחובת הגשתה

הצהרת מע"מ אפס וחובת הגשתה

כמו כן, יש להגיש דוח מע"מ אפס למרות שאין בו מע"מ לתשלום. קראו ובדקו את המועד האחרון להגשת הצהרת מע"מ ומהן ההשלכות של אי הגשת ההצהרה בזמן!....

כותרות ביצועים אלקטרוניות - מתי יתרחשו השינויים?

כותרות ביצועים אלקטרוניות - מתי יתרחשו השינויים?

בתקופה הקרובה יידרשו הנושים לשלוח צווי הוצאה לפועל אלקטרוניים למשרד השומה. זאת כדי לסייע בביטול עלויות מיותרות ולהאיץ את תחילת האכיפה. בדוק מתי השינויים אמורים להתבצע.

PKWiU, PKD ו-PKOB - מה זה ולמה הם משמשים?

PKWiU, PKD ו-PKOB - מה זה ולמה הם משמשים?

הסיווגים הנפוצים ביותר במחזור כלכלי כוללים את PKWiU, PKD ו-KOB. גלה מה זה ומתי משתמשים בהם, ואיזה סיווג של אלה שצוינו חל על סחורות ושירותים, מה השתנה ומהם הנוכחיים!

הבאת החייב ומעצר - מי משלם את התשלום?

הבאת החייב ומעצר - מי משלם את התשלום?

תקנון סדר הדין האזרחי קובע אפשרות להשתמש באמצעי כפיה כמו הבאת החייב ומעצר. מי נושא בעלויות שלהם?

מענקים מלשכת התעסוקה להקמת עסק

מענקים מלשכת התעסוקה להקמת עסק

מענקים מלשכת התעסוקה משפרים משמעותית את אפשרויות ההשקעה של החברה שהוקמה. מהן החובות שלהם? מתי אני צריך להחזיר את המענק? קראו את הכתבה ובדקו למי הם זכאים ובאילו תנאים!

none 2022

פוליסות חיים כצורה ללא שכר של הנעת עובדים

פוליסות חיים כצורה ללא שכר של הנעת עובדים

כיצד תוכל להניע את העובד שלך ובכך לזכות בנאמנותו? בדקו האם פעולה זו תהיה עריכת פוליסת ביטוח חיים!....

none